(INKOMSTBESKATTNING)

Begäran om utbetalning för hushållsarbete

(senast ändrad genom SKVFS 2020:19)

Skatteverket föreskriver med stöd av 4 § förordningen (2009:201) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete följande.

Begäran om utbetalning

1 §En begäran om utbetalning från Skatteverket enlig lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete ska göras av utföraren via Skatteverkets e-tjänst, om inte annat följer av 4 §. Tjänsten kräver antingen svensk e-legitimation eller utländsk e-legitimation utfärdad i en annan EU-stat i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, här benämnd eIDAS.

SKVFS (2019:13)

2 §Utföraren kan anmäla till Skatteverket vilket ombud eller annan behörig företrädare som får underteckna en begäran om utbetalning med en e-legitimation för utförarens räkning.

3 §har upphävts genom SKVFS 2019:13.

4 §Enskild näringsidkare som inte kan få svensk e-legitimation, inte har utländsk e-legitimation enligt eIDAS och som inte har anmält ett ombud enligt 2 §, får begära utbetalning elektroniskt på fastställt formulär via Skatteverkets webbplats. Detsamma gäller juridisk person som

 1. inte har behörig företrädare som kan få svensk e-legitimation eller har utländsk e-legitimation enligt eIDAS, och
 2. inte har anlitat ett ombud som får underteckna en begäran om utbetalning med en e-legitimation för utförarens räkning.

SKVFS (2019:13)

5 §I en begäran om utbetalning från Skatteverket ska hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) delas in i grupper enligt följande:

 1. enklare städarbete och annat rengöringsarbete samt flyttstädning
 2. vård av kläder och hemtextilier
 3. snöskottning
 4. trädgårdsarbete
 5. barnpassning
 6. annan omsorg och tillsyn än barnpassning
 7. flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder
 8. it-tjänster
 9. reparation och underhåll av vitvaror
 10. möblering, montering, demontering och förflyttning av bohag och annat lösöre i bostaden samt till och från magasinering
 11. enklare tillsyn av bostaden
 12. vattentvätt och vård av kläder och hemtextilier vid tvättinrättning
 13. transport av bohag och annat lösöre till verksamhet för återanvändning

SKVFS (2020:19)

6 §I en begäran om utbetalning från Skatteverket ska hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 a och b §§ inkomstskattelagen (1999:1229) delas in i grupper enligt följande:

 1. byggarbete
 2. elarbete
 3. glas- och plåtarbete
 4. markarbete och dränering
 5. murningsarbete inklusive kaklings- och klinkersarbete
 6. målnings- och tapetseringsarbete
 7. VVS-arbete

SKVFS (2020:19)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:19

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...