Innehåll

(PUNKTSKATTER)

SKVFS 2017:1 Elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall

(senast ändrad genom SKVFS 2018:1)

1 §En ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 7 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska göras av sökanden via Skatteverkets e-tjänst, om inte annat följer av 5 §. Tjänsten kräver svensk e-legitimation.

2 §En ansökan om återbetalning som enligt 11 kap. 16 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska lämnas elektroniskt ska lämnas via Skatteverkets e-tjänst, om inte annat följer av 6 §. Tjänsten kräver svensk e-legitimation.

(SKVFS 2018:1)

3 §Sökanden kan till Skatteverket anmäla vilket ombud eller annan behörig företrädare som får underteckna en ansökan om återbetalning eller kompensation med en e-legitimation för sökandens räkning.

4 §Med e-legitimation avses identitetshandling i elektronisk form, som vid elektronisk kommunikation används för legitimering, underskrift eller bådadera och vars utfärdare har avtal med E-legitimationsnämnden.

5 §Enskild näringsidkare som inte kan få svensk e-legitimation ska på fastställt formulär via Skatteverkets webbplats ansöka elektroniskt om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 7 § lagen (1994:1776) om skatt på energi. Detsamma gäller juridisk person som saknar svenskt organisationsnummer.

6 §Enskild näringsidkare som inte kan få svensk e-legitimation och som ska lämna ansökan om återbetalning elektroniskt enligt 11 kap. 16 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ansöka om återbetalning på fastställt formulär via Skatteverkets webbplats. Detsamma gäller juridisk person som saknar svenskt organisationsnummer.

(SKVFS 2018:1)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:1

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2017.
  2. Bestämmelserna i föreskriften tillämpas först då återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 7 § samt återbetalning enligt 11 kap. 12–12 a och 14 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi söks för en period som omfattar tid efter utgången av 2016.

2018:1

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2018.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%