Innehåll

(PUNKTSKATTER)

SKVFS 2018:10 Uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 § andra stycket förordningen (2010:177) om tobaksskatt följande.

1 §De uppgifter som enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska lämnas till Skatteverket ska avse antalet cigaretter i varje priskategori som sålts i Sverige.

Om detaljhandelspriset ändrats under det föregående kalenderåret ska uppgifter också lämnas om

  1. priset före respektive efter ändringen,
  2. datum för prisändringen, och
  3. antalet sålda cigaretter före respektive efter prisändringen.

2 §Uppgiftsskyldig representant enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt är endast sådan representant som fastställt detaljhandelspris på cigaretterna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:10

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.
  2. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:27) om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%