Innehåll

(INNEHÅLL I DATABAS)

SKVFS 2018:12 Uppgifter som får behandlas i Skatteverkets beskattningsdatabas

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet följande.

1 §I beskattningsdatabasen får beträffande fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden samt beträffande en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållande, firmatecknare och andra företrädare behandlas uppgifter om bl.a.

 1. personnummer,
 2. samordningsnummer,
 3. organisationsnummer,
 4. särskilt registrerings- och redovisningsnummer,
 5. namn,
 6. adress,
 7. mejladress,
 8. civilstånd,
 9. folkbokföringsförhållanden,
 10. bosättningsland,
 11. firma,
 12. juridisk form,
 13. delägare,
 14. huvudkontor,
 15. bokslutsdatum,
 16. ombud,
 17. företrädare,
 18. konkursförvaltare,
 19. god man,
 20. förmyndare,
 21. samband mellan personnummer eller organisationsnummer,
 22. telefonnummer,
 23. telefaxnummer,
 24. verksamhetsbeskrivning, och
 25. näringsgrensindelning.

2 §I beskattningsdatabasen får behandlas uppgifter från aktiebolagsregistret om bl.a.

 1. styrelseledamöter,
 2. verkställande direktör,
 3. firmatecknare,
 4. revisor,
 5. antal aktier,
 6. aktiekapital,
 7. aktievaluta,
 8. att styrelsen inte är fulltalig,
 9. att årsredovisning inte har lämnats i tid,
 10. företagsrekonstruktion,
 11. fusion,
 12. företagsform, och
 13. räkenskapsår.

3 §I beskattningsdatabasen får behandlas uppgifter från vägtrafikregistret om bl.a.

 1. innehav av fordon,
 2. registreringsnummer,
 3. märke,
 4. typ,
 5. årsmodell/tillverkningsår,
 6. karosserinummer,
 7. tillstånd enligt yrkestrafiklagen (2012:210),
 8. tillstånd enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,
 9. tillstånd enligt taxitrafiklagen (2012:211),
 10. taxiförarlegitimation,
 11. redovisningscentraler för taxi, och
 12. taxametrar.

4 §I beskattningsdatabasen får beträffande fastighetstaxering och förberedelsearbetet inför fastighetstaxering behandlas uppgifter om bl.a.

 1. vad som behövs till ledning för fastighetstaxeringsarbetet från Skogsstyrelsen, och
 2. sådan geodata som tillhandahålls av Lantmäteriet med stöd av bestämmelserna i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:12

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2018.
 2. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:13) om vilka uppgifter som får behandlas enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%