(INKOMSTBESKATTNING, SKATTEBETALNING)

SKVFS 2018:27 Nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån

(senast ändrad genom SKVFS 2019:10)

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229), 3 kap. 5 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) och 1 § 2 socialavgiftsförordningen (2011:1263) följande om bilar med tillverkningsår 2019. [1]

Nybilspriser för personbilar

1 §Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna personbilar tillverkade 2019 bestäms enligt följande.

Tabell personbilar tillverkade 2019

SKVFS (2019:10)

Nybilspriser för lätta lastbilar

2 §Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar tillverkade 2019 bestäms enligt följande.

Tabell lätta lastbilar tillverkade 2019

SKVFS (2019:10)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:27

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2019.

2019:3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2019 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2019.

2019:10

Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 november 2019 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2019.

  • [1]

    Beträffande bilar med tillverkningsår 2018, se SKVFS 2018:13.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%