Innehåll

(SKATTEBETALNING, SKATTETABELLER)

SKVFS 2019:15 Särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2020

1 §Av 11 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt allmän skattetabell om ersättningen är mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.

De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2020 på sätt som framgår av 2–7 §§.

2 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:14) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2020 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägstaÅrsinkomst i kr högstaSkatteavdrag i %
av engångsbelopp
020.0070
20.00863.60010
63.601152.40023
152.401379.20030
379.201523.20034
523.201640.80054
640.80157

3 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:14) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2020 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägstaÅrsinkomst i kr högstaSkatteavdrag i %
av engångsbelopp
051.6000
51.601128.70026
128.701151.90023
151.901382.20033
382.201523.20036
523.201574.70051
574.70156

4 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 3 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:14) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2020 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägstaÅrsinkomst i kr högstaSkatteavdrag i %
av engångsbelopp
020.0070
20.008210.50010
210.501339.80027
339.801395.50033
395.501523.20036
523.201573.60051
573.60159

5 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 4 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:14) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2020 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägstaÅrsinkomst i kr högstaSkatteavdrag i %
av engångsbelopp
020.0070
20.00846.80034
46.801128.70027
128.701147.10033
147.101372.80036
372.801523.20033
523.20153

6 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 5 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:14) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2020 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägstaÅrsinkomst i kr högstaSkatteavdrag i %
av engångsbelopp
020.0070
20.00846.90035
46.901128.70029
128.701372.80037
372.801523.20034
523.20154

7 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 6 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:14) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2020 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägstaÅrsinkomst i kr högstaSkatteavdrag i %
av engångsbelopp
020.0070
20.00846.90035
46.901128.70029
128.701147.20035
147.201372.80038
372.801523.20034
523.20154

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:15

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas för beskattningsåret 2020.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%