Innehåll

(SKATTEBETALNING, SKATTETABELLER)

SKVFS 2019:18 Särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2020

Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

1 §Av 11 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt särskild skattetabell för sjömän om ersättningen är sjöinkomst och mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.

De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2020 på sätt som framgår av 2–5 §§.

2 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:17) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2020 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägstaÅrsinkomst i kr högstaSkatteavdrag i %
av engångsbelopp
020.0070
20.008181.20010
181.201417.20030
417.201558.20034
558.201673.00054
673.00157

3 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:17) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2020 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägstaÅrsinkomst i kr högstaSkatteavdrag i %
av engångsbelopp
020.0070
20.008309.60010
309.601374.70032
374.701479.00036
479.001523.20032
523.201572.00051
572.00159

4 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:17) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2020 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägstaÅrsinkomst i kr högstaSkatteavdrag i %
av engångsbelopp
020.0070
20.008182.20011
182.201418.20030
418.201559.20035
559.201674.00054
674.00157

5 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:17) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2020 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägstaÅrsinkomst i kr högstaSkatteavdrag i %
av engångsbelopp
020.0070
20.008310.60010
310.601374.80037
374.801480.00051
480.001524.20035
524.201573.00051
573.00159

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:18

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas för beskattningsåret 2020.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...