Innehåll

(KASSAREGISTER)

SKVFS 2019:20 Undantag under åren 2020 och 2021 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning

Skatteverket föreskriver med stöd av 9 kap. 3 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

1 §Från kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) medges undantag under åren 2020 och 2021 för försäljning av sådana lotterier som enligt 3 kap. 5 § 2 a spellagen (2018:1138) får anordnas på en offentlig nöjestillställning utan krav på licens.

Undantaget avser endast försäljning i en verksamhet som utgör torg- och marknadshandel enligt 39 kap. 2 § skatteförfarandelagen.

2 §Från kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) medges undantag under åren 2020 och 2021 för försäljning av bollkastning, pilkastning, skjutning och liknande skicklighetsspel som sker på en offentlig nöjestillställning. Värdet av varje insats för skicklighetsspel får uppgå till högst 30 kronor och vinsten får endast utgöras av varor till ett värde av högst 750 kronor.

Undantaget avser endast försäljning i en verksamhet som utgör torg- och marknadshandel enligt 39 kap. 2 § skatteförfarandelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:20

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%