(INKOMSTSKATT – TJÄNST, INKOMSTTAXERING)

Genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2014

Beträffande beskattningsåret 2013, se SKVFS 2012:11.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittpriset i Sverige för en normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 83,33 kronor.1

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen, lunch eller middag

84 kr

Frukost

42 kr

Helt fri kost (minst tre måltider)

210 kr

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2013:14

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2014.