(INKOMSTBESKATTNING)

Genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2015

Beträffande beskattningsåret 2014, se SKVFS 2013:14.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittpriset i Sverige för en normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 85,71 kronor.1

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen

  lunch eller middag

86 kr

  frukost

43 kr

Helt fri kost

  (minst tre måltider)

215 kr

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2014:16

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2015.