(INNEHÅLL I DATABAS)

SKVFS 2018:12 Uppgifter som får behandlas i Skatteverkets beskattningsdatabas

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet följande.

1 §I beskattningsdatabasen får beträffande fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden samt beträffande en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållande, firmatecknare och andra företrädare behandlas uppgifter om bl.a.

 1. personnummer,

 2. samordningsnummer,

 3. organisationsnummer,

 4. särskilt registrerings- och redovisningsnummer,

 5. namn,

 6. adress,

 7. mejladress,

 8. civilstånd,

 9. folkbokföringsförhållanden,

 10. bosättningsland,

 11. firma,

 12. juridisk form,

 13. delägare,

 14. huvudkontor,

 15. bokslutsdatum,

 16. ombud,

 17. företrädare,

 18. konkursförvaltare,

 19. god man,

 20. förmyndare,

 21. samband mellan personnummer eller organisationsnummer,

 22. telefonnummer,

 23. telefaxnummer,

 24. verksamhetsbeskrivning, och

 25. näringsgrensindelning.

2 §I beskattningsdatabasen får behandlas uppgifter från aktiebolagsregistret om bl.a.

 1. styrelseledamöter,

 2. verkställande direktör,

 3. firmatecknare,

 4. revisor,

 5. antal aktier,

 6. aktiekapital,

 7. aktievaluta,

 8. att styrelsen inte är fulltalig,

 9. att årsredovisning inte har lämnats i tid,

 10. företagsrekonstruktion,

 11. fusion,

 12. företagsform, och

 13. räkenskapsår.

3 §I beskattningsdatabasen får behandlas uppgifter från vägtrafikregistret om bl.a.

 1. innehav av fordon,

 2. registreringsnummer,

 3. märke,

 4. typ,

 5. årsmodell/tillverkningsår,

 6. karosserinummer,

 7. tillstånd enligt yrkestrafiklagen (2012:210),

 8. tillstånd enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,

 9. tillstånd enligt taxitrafiklagen (2012:211),

 10. taxiförarlegitimation,

 11. redovisningscentraler för taxi, och

 12. taxametrar.

4 §I beskattningsdatabasen får beträffande fastighetstaxering och förberedelsearbetet inför fastighetstaxering behandlas uppgifter om bl.a.

 1. vad som behövs till ledning för fastighetstaxeringsarbetet från Skogsstyrelsen, och

 2. sådan geodata som tillhandahålls av Lantmäteriet med stöd av bestämmelserna i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:12

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2018.

 2. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:13) om vilka uppgifter som får behandlas enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet.