(FOLKBOKFÖRING)

SKVFS 2021:4 Krav på identifiering vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §Dessa föreskrifter gäller inte i fråga om personer som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

2 §Med enskild utbildningsanordnare avses i dessa föreskrifter en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda vissa examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda examina och som i sin verksamhet behöver ett samordningsnummer för en person för att undvika personförväxling eller för att utbyta information om personen med andra myndigheter eller organisationer.

2 kap. Begäran från en statlig myndighet eller enskild utbildningsanordnare

1 §Den myndighet eller enskilda utbildningsanordnare som begär tilldelning av samordningsnummer enligt 5 a § första stycket folkbokföringsförordningen eller förnyelse av ett sådant samordningsnummer enligt 18 e § folkbokföringslagen (1991:481) ska fastställa personens identitet med stöd av en godtagbar identitetshandling i original eller en bestyrkt kopia av handlingen.

2 §Med godtagbar identitetshandling avses en handling som är utfärdad på ett ur identitetssynpunkt säkert sätt och som är ett giltigt

 1. hemlandspass,

 2. resedokument,

 3. främlingspass, eller

 4. identitetskort för EES-medborgare eller medborgare i Schweiz.

3 §Om den myndighet eller enskilda utbildningsanordnare som begär tilldelning eller förnyelse av samordningsnummer inte kan fastställa personens identitet på ett sätt som anges i 2 § får den fastställa personens identitet med stöd av annat underlag. Myndigheten eller den enskilda utbildningsanordnaren ska göra en sammanvägd bedömning av om underlaget fastställer personens identitet.

3 kap. Ansökan från en enskild

1 §En enskild som ansöker om tilldelning av samordningsnummer enligt 18 a § andra stycket 2 folkbokföringslagen eller förnyelse av samordningsnummer enligt 18 c eller 18 e §§ folkbokföringslagen ska styrka sin identitet vid ett personligt besök på Skatteverket. Vid besöket ska den enskilde lämna över en godtagbar identitetshandling i original för granskning.

2 §Med godtagbar identitetshandling avses en handling som är utfärdad på ett ur identitetssynpunkt säkert sätt och som är ett giltigt

 1. hemlandspass,

 2. resedokument,

 3. främlingspass, eller

 4. identitetskort för EES-medborgare eller medborgare i Schweiz.

3 §Om den sökande inte kan styrka sin identitet på ett sätt som anges i 2 § får personen styrka sin identitet med stöd av annat underlag. Skatteverket ska göra en sammanvägd bedömning av om underlaget styrker personens identitet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:4

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 juni 2021.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...