Innehåll

RSVs skrivelse 1997-12-19

Kunskapslyftet

Sammanfattning:

RSV anser att kunskapslyftet utgör momsfri utbildning enligt 3. Kap. 8 § p 1 ML.

Enligt SFS 1997:633 som reglerar Kunskapslyftet, lämnas staten stöd för gymnasial vuxenutbildning som anordnas enligt 11 kap. skollagen (1985:1100) och förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning eller lagen (1991:1108) om statens skolor för vuxna och förordningen (1992:601) om statens skolor för vuxna. Stöd lämnas också för orienteringskurser inom komvux och statens skolor för vuxna.

Utbildningen bör anses som momsfri p.g.a. att den som framgår ovan avser gymnasieutbildning enligt bl.a. skollagen (jfr. prop 1996/97:10 s.50), och anordnas av det allmänna (stat, kommun eller landsting).

De orienteringskurser som talas om i förordningen om Kunskapslyftet och som syftar till att under kortare tid låta eleven pröva på vissa ämnen (oftast svenska, engelska, matematik) bör också anses som momsfri utbildning. Orienteringskursen är en kortare kurs som syftar till att rekrytera studieovana personer till fortsatta studier på grundskole- eller gymnasienivå. Kursen skall bedrivas som kommunal vuxenutbildning / SSV eller folkhögskoleutbildning, dvs. Komvux / SSV eller folkhögskolan skall stå som anordnare av kursen.

Ovanstående utbildning och orienteringskurser är undantagna från skatteplikt även när det allmänna uppdrar åt en underentreprenör att hålla viss del av utbildningen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%