Innehåll

RSVs skrivelse 1997-12-19

Kunskapslyftet

Sammanfattning:

RSV anser att kunskapslyftet utgör momsfri utbildning enligt 3. Kap. 8 § p 1 ML.

Enligt SFS 1997:633 som reglerar Kunskapslyftet, lämnas staten stöd för gymnasial vuxenutbildning som anordnas enligt 11 kap. skollagen (1985:1100) och förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning eller lagen (1991:1108) om statens skolor för vuxna och förordningen (1992:601) om statens skolor för vuxna. Stöd lämnas också för orienteringskurser inom komvux och statens skolor för vuxna.

Utbildningen bör anses som momsfri p.g.a. att den som framgår ovan avser gymnasieutbildning enligt bl.a. skollagen (jfr. prop 1996/97:10 s.50), och anordnas av det allmänna (stat, kommun eller landsting).

De orienteringskurser som talas om i förordningen om Kunskapslyftet och som syftar till att under kortare tid låta eleven pröva på vissa ämnen (oftast svenska, engelska, matematik) bör också anses som momsfri utbildning. Orienteringskursen är en kortare kurs som syftar till att rekrytera studieovana personer till fortsatta studier på grundskole- eller gymnasienivå. Kursen skall bedrivas som kommunal vuxenutbildning / SSV eller folkhögskoleutbildning, dvs. Komvux / SSV eller folkhögskolan skall stå som anordnare av kursen.

Ovanstående utbildning och orienteringskurser är undantagna från skatteplikt även när det allmänna uppdrar åt en underentreprenör att hålla viss del av utbildningen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%