Innehåll

RSVs skrivelse 1999-04-12 Dnr. 3254-99/120

Moms på drickspengar

Sammanfattning

Dricks anses vara en ersättning som faller utanför ML:s regler

Frågan i en skrivelse till RSV gäller om moms skall tas ut på s.k. drickspengar.

RSV lämnar följande svar.

I samband med serveringstjänster inkluderas serveringsavgift. Ibland förekommer det att serveringsavgiften debiteras särskilt. RSV har i rekommendationen RSV S 1995:20 angående serveringstjänster enligt mervärdesskattelagen (ML) uttalat att serveringsavgift som ett hotell eller en restaurang tar ut skall ingå i den skattepliktiga omsättningen. Detta innebär följaktligen att moms skall tas ut på sådan serveringsavgift.

I det fall en kund utöver ovan angivna serveringsavgift erlägger ”dricks” anses denna dricks som en ersättning som faller utanför ML:s regler. Jfr också EG-domstolens dom, C-16/93. Någon moms skall således inte tas ut på sådan dricks. Det spelar inte någon roll om dricks betalas i ett företag med eller utan anställda.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...