Innehåll

RSVs skrivelse 1999-06-15 Dnr. 6226-99/120

Exportbutikers försäljning

Sammanfattning

RSV lämnar i skrivelsen besked på hur verket tolkar vissa bestämmelser om exportbutikers försäljning

Riksskatteverket (RSV) har i en skrivelse den 8 juni 1999 (dnr 5752-99/100) redovisat sin syn på diverse frågor som har samband med taxfreehandelns upphörande den 1 juli 1999. I skrivelsen redogörs bl.a. för RSV:s syn på exportbutiker.

RSV vill nu komplettera skrivelsen med en redovisning av verkets syn beträffande vilka passagerare en exportbutik får sälja till.

I 1 § lagen om exportbutiker anges att obeskattade gemenskapsvaror, med vissa begränsningar som anges i 3 § samma lag, får säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EG:s skatteområde. Enligt RSV:s uppfattning måste resenärerna uppvisa ett boardingkort med den aktuella flygplatsen (dvs. den flygplats där exportbutiken finns) som avreseort och en flygplats i ett tredjeland som ankomstort för att få handla i exportbutik.

Enligt den nya lydelsen av 32 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt (LTS) respektive 32 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS) får upplagshavare som bedriver verksamhet i exportbutik, göra avdrag på varor som levereras till resande som kan uppvisa färdhandling till tredje land; avdrag medges dock högst med de kvantiteter som får säljas till varje resande. Enligt RSV:s uppfattning föreligger på punktskatteområdet avdragsrätt för upplagshavare endast beträffande resenärer som uppvisat boardingkort för resa direkt till tredje land (dvs. från den svenska avreseflygplats där exportbutiken finns till flygplats i tredje land). Upplagshavaren kan inte medges avdrag om detta inte iakttagits.

RSV har motsvarande synsätt på mervärdeskatteområdet, dvs. endast försäljning till passagerare som åker direkt till tredje land (dvs. från den svenska avreseflygplats där exportbutiken finns till flygplats i tredje land) kan godtas. Detta innebär att 5 kap. 9 § 6 mervärdeskattelagen (1994:200) skall tolkas på så sätt att varan endast anses omsatt utomlands om varan sålts till passagerare som kan uppvisa boardingkort för resa som går direkt från den svenska flygplats där exportbutiken ligger till utländsk flygplats.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%