Innehåll

SKVs skrivelse 2004-04-07 Dnr. 130-294255-04/113

Beskattning av specialbyggnader

Uttrycket i Skatteverkets skrivelse den 9 mars 2004 (dnr 130 212883-04/113) att all inkomst är undantagen syftar på att inte enbart fastighetsinkomster (vad som i äldre rätt ingick i inkomstslaget annan fastighet) utan också att vissa rörelseinkomster är undantagna. Det kan dock diskuteras om alla rörelseinkomster också kan anses vara inkomster från användning av fastigheten.

Det är Skatteverkets uppfattning att bl.a. typiska arbetsinkomster inte bör undantas. Här uppstår givetvis besvärliga gränsdragningar mellan vad som är inkomst från användning av fastigheten och vad som är arbetsinkomst (eller annan inkomst som inte bör undantas). Ett sätt att lösa denna fråga är försöka konstatera om marknadsmässig ersättning utgått för i verksamheten nedlagt arbete.

Vid t.ex. arbetsintensiv verksamhet där full marknadsmässig lön utgått kan resterande del anses vara inkomst från användning av fastigheten. I enskild näringsverksamhet och vid bolag med kvalificerade andelar där marknadsmässig lön inte tagits ut kan alltså i vissa fall endast delar av överskottet anses komma från användning av fastigheten.

Det är Skatteverkets avsikt att via förhandsbesked snabbt försöka klarl ägga hur långt skattefriheten sträcker sig.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%