Innehåll

SKVs skrivelse 2010-02-22 Dnr/målnr/löpnr: 131 128749-10/111

Ansökan om frivillig skattskyldighet för upplåtelse av plats för mobillänk (antenn) på mast

För att kunna öka täckningsgraden och samtidigt utnyttja befintliga master hyr mobiloperatörer i vissa fall plats för egen utrustning (antenn) på mast som tillhör en annan operatör. I upplåtelsen kan ingå utrymme i s.k. teknikbod vid masten.

Upplåtelse av plats på mast, inklusive utrymme i s.k. teknikbod, är en från skatteplikt undantagen fastighetstjänst enligt 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Upplåtaren kan ansöka om frivillig skattskyldighet för upplåtelsen enligt bestämmelserna i 9 kap. ML.

Ansökan får omfatta hela masten, även om utrymme finns för ytterligare placering. Förutsatt att villkoren för frivillig skattskyldighet är uppfyllda fattar Skatteverket sedan beslut om att hela masten omfattas av frivillig skattskyldighet. Ny ansökan behöver inte göras vid nya inplaceringar eller förflyttningar av utrustning på masten. Skattskyldigheten upphör om ingen uthyrning längre förekommer.

Ansökan bör innehålla följande uppgifter:

 1. Uppgift om sökanden
  1. Namn
  2. Person-/Organisationsnummer
 2. Uppgift om anläggning som omfattas av ansökan
  1. Koordinater för anläggningen
  2. Fastighetsbeteckning
  3. Kommun
  4. Län
  5. Skattskyldighet begärs fr.o.m.
 3. Hyresgäster som på anläggningen bedriver verksamhet som medför skattskyldighet/rätt till återbetalning enligt mervärdesskattelagen
  1. Namn
  2. Person-/Organisationsnummer
  3. Tillträdesdatum

Med hänsyn till de särskilda förhållandena som gäller vid upplåtelse av plats på mast får ett förenklat ansökningsförfarande enligt ovan tillämpas för ansökan.

Om det gäller ett stort antal master finns möjlighet att lämna ansökan elektroniskt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...