Innehåll

SKVs skrivelse Datum: 2012-02-28 Dnr/målnr/löpnr: 131 561711-11/113

Uppföljning och utvärdering av skattereduktion för husarbete

På uppdrag av regeringen har Skatteverket följt upp och utvärderat fakturamodellen för skattereduktion för husarbete. Resultatet redovisas i rapporten Uppföljning och utvärdering av fakturamodellen för skattereduktion för hushållsarbete, Dnr 131 561711-11/113. (Se nedan)

Rapporten innehåller en beskrivning av misstag och missförstånd i fakturamodellen, omfattningen av beslut om vägrad utbetalning till utförare och en redogörelse av hur många köpare som utnyttjat maximal preliminär skattereduktion. I rapporten finns även sammanställningar av djupintervjuer med företag som utför husarbete samt en sammanställning av tre branschorganisationers synpunkter på fakturamodellen.

I rapporten föreslår Skatteverket bland annat att det ska bli möjligt för utförare att ansöka om utbetalning via ombud, att ansökan om utbetalning ska ske elektroniskt samt att den som får beslut om återbetalning ska kunna begära anstånd med betalning.

Rapporten innehåller även en del överväganden som behöver utredas ytterligare. Här kan bland annan nämnas frågan om utbetalning i fakturamodellen ska ske via skattekontot, om det ska finnas krav på att betalning skett med spårbart betalningsmedel samt hur arbetskostnad ska beräknas för att skattereduktion ska kunna medges.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%