Innehåll

SKVs skrivelse Datum: 2012-02-28 Dnr/målnr/löpnr: 131 561711-11/113

Uppföljning och utvärdering av skattereduktion för husarbete

På uppdrag av regeringen har Skatteverket följt upp och utvärderat fakturamodellen för skattereduktion för husarbete. Resultatet redovisas i rapporten Uppföljning och utvärdering av fakturamodellen för skattereduktion för hushållsarbete, Dnr 131 561711-11/113. (Se nedan)

Rapporten innehåller en beskrivning av misstag och missförstånd i fakturamodellen, omfattningen av beslut om vägrad utbetalning till utförare och en redogörelse av hur många köpare som utnyttjat maximal preliminär skattereduktion. I rapporten finns även sammanställningar av djupintervjuer med företag som utför husarbete samt en sammanställning av tre branschorganisationers synpunkter på fakturamodellen.

I rapporten föreslår Skatteverket bland annat att det ska bli möjligt för utförare att ansöka om utbetalning via ombud, att ansökan om utbetalning ska ske elektroniskt samt att den som får beslut om återbetalning ska kunna begära anstånd med betalning.

Rapporten innehåller även en del överväganden som behöver utredas ytterligare. Här kan bland annan nämnas frågan om utbetalning i fakturamodellen ska ske via skattekontot, om det ska finnas krav på att betalning skett med spårbart betalningsmedel samt hur arbetskostnad ska beräknas för att skattereduktion ska kunna medges.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%