Innehåll

SKVs skrivelse Datum: 2012-12-17 Dnr/målnr/löpnr: 131-203632-12/1152

Skatteverkets förslag till förenklad beskattning och service vid försäljning av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter

Område: Inkomstskatt – Kapital

På uppdrag av regeringen (Fi 2012/1017) har Skatteverket utrett möjligheterna till förenklad beskattning och service vid avyttring av vissa privatbostäder.

Resultatet redovisas i promemorian Förenklad beskattning och förbättrad service vid försäljning av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter, Dnr 131-203632-12/1152.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit tf. överdirektören Lars Åke Leijkvist, avdelningschefen Inga-Lill Askersjö, enhetscheferna Tomas Algotsson, Jan-Erik Bäckman, Ulrika Lundström och Patrik Sjölinder, sektionschefen Lena Abrahamsson, rättsliga experten Olof Wallin, analytikern Olov Haglund, verksamhetsutvecklarna Susanne Persson och Emma Turesson, pressekreteraren Charlotte Nilsson, samt rättsliga utredaren Anna Döös, föredragande.

Förenklad beskattning och förbättrad service vid försäljning av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätte

Bilaga 1 En avskaffad uppskovsrätt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...