SKVs ställningstaganden

2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2004-09-20

Dnr/målnr/löpnr: 130 558106-04/113

1 Sammanfattning

Värde av annan bostadsförmån än semesterbostad som utges i form av hotellrum ska vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag beräknas enligt de av Skatteverket framtagna värdetabellerna.

2 Bakgrund och sammanställning

Fråga har uppkommit om annan bostadsförmån än semesterbostad som utges i form av hotellrum, t.ex. för tillfälligt anställda som övernattningsbostad eller för andra anställda som saknar bostad på arbetsorten, ska beräknas enligt schablon eller om den faktiska kostnaden ska läggas till grund för beräkningen.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 8 kap 15 § skattebetalningslagen ska värdet av någon annan bostad här i landet än semesterbostad eller bostad som avses i 61 kap. 3 a § inkomstskattelagen, dvs. bostadsförmån i annans hushåll, beräknas enligt värdetabeller.

4 Skatteverkets bedömning

Eftersom det i skattebetalningslagen inte ges utrymme för någon annan värderingsmetod än enligt schablon ska de av Skatteverket framtagna värdetabellerna även tillämpas vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag när bostadsförmån utges i form av hotellrum.

I hotellboendet ingår ofta sådana värdehöjande faktorer som möblemang, TV och städning men också värdesänkande faktorer som avsaknad av kök. Dessa faktorer får i viss mån anses ta ut varandra så att schablonvärdet kan tillämpas utan justering.

För att arbetsgivaren ska kunna beräkna underlaget för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag måste uppgift om hotellrummets kvadratmeteryta inhämtas. Värdetabellerna för respektive kalenderår publiceras i Skatteverkets föreskrifter. Tabellerna avseende värdering av annan bostadsförmån än semesterbostad återfinns, för inkomståret 2004, i RSV M 2003:16 avsnitt 4.5.1.

På kontrolluppgiften ska arbetsgivaren redovisa schablonvärdet vid kod 12 och med kryss i ruta 43 medan förmånstagaren i sin inkomstdeklaration ska redovisa hotellrummets verkliga kostnad.

Om frukost ingår i hotellpriset ska tillägg göras för förmån av fri frukost.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%