SKVs ställningstaganden

2004-11-29 Är kostnad för osåld andel i tipssystem/bolagsspel avdragsgill i enskild näringsverksamhet för spelombud?

Område: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2004-11-29

Dnr/målnr/löpnr: 130 683020-04/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att kostnad för osåld andel i tipssystem/bolagsspel inte är avdragsgill i enskild näringsverksamhet för spelombud.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit huruvida kostnad för osåld andel i tipssystem/bolagsspel är avdragsgill, i enskild näringsverksamhet, för spelombud.

Spelsystem kan sammanställas av spelbutikens ägare – ibland i samråd med kunder. Systemen kan även komponeras av arrangören av spelet, t.ex. ATG. En andel kan vara t.ex. 1/10 eller 1/5 av en uppsättning spelkuponger. Ombudet matar normalt in spelandelarna i online-systemet innan de blir till salu hos ombudet. En del av andelarna kan förbli osålda, och då måste näringsidkaren själv lösa ut andelarna. Under ett år kan det röra sig om ett ansenligt antal osålda andelar.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt IL tillämpas i inkomstslaget näringsverksamhet bestämmelserna i inkomstslaget kapital vad gäller lotterier. 24 kap. 2 § sista strecksatsen IL hänvisar till 42 kap. 25 § IL som behandlar lotterier. I tredje stycket anges att utgifter för att deltaga i svenska och utländska lotterier ej är avdragsgilla.

4 Skatteverkets bedömning

Enligt Skatteverkets uppfattning är kostnad för osåld andel i tipssytem/bolagsspel inte avdragsgill i enskild näringsverksamhet för näringsidkare som är spelombud.

Eftersom en eventuell vinst inte utgör skattepliktig inkomst kan man inte heller dra av kostnaden. Det belopp som näringsidkaren har betalat för de osålda kupongerna är inte en avdragsgill kostnad i näringsverksamheten.

En näringsidkares deltagande i tipsspel skall inte betraktas som näringsverksamhet, även om näringsidkaren fungerar som spelombud och genom sin verksamhet strävar efter att öka försäljningen av produkterna.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...