SKVs ställningstaganden 1/06

2006-01-17 Riktlinjer för värdering av bostadsförmåner vid 2006 års taxering

Inkomst av tjänst

Datum: 2006-01-17

Diarienummer: 131 21 626-06/111

1 Sammanfattning

Skatteverket har inför 2006 års taxering tagit fram tabeller som anger hyresnivåer i flerfamiljshus för olika områden under 2005. Skatteverket har också tagit fram en hjälptabell avsedd att användas när bostadsytan är större eller mindre än bostadsytan för en lägenhet av normalstorlek. Skrivelsen innehåller också en alternativ metod att beräkna förmånsvärdet när bostaden är belägen i villa.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket tar sedan taxeringsåret 2004 fram vissa riktlinjer att användas vid beräkning av bostadsförmåner vid inkomsttaxeringen. Syftet med riktlinjerna är att få till stånd en enhetlig bedömning vid värderingen av bostadsförmånerna i landet.

3 Gällande rätt m.m.

Bostadsförmån värderas enligt huvudregeln i 61 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, till marknadsvärdet.

Skatteverket har utfärdat allmänna råd (SKV A 2004:38 avsnitt 2.3) och meddelanden (SKV M 2004:28 avsnitt 4.5) till ledning vid beräkning av bostadsförmåner vid 2006 års taxering.

Av det allmänna rådet framgår att bostadsförmån ska värderas till hyrespriset på orten för jämförbara bostäder. Med hyrespriset på orten avses enligt prop. 1996/97:173 s. 38 vad som i hyreslagstiftningen anges som bruksvärde för bostaden i fråga. Hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagen på orten är utgångspunkt för beräkning av bruksvärdet.

4 Skatteverkets bedömning

4.1 Hyresnivåer i flerfamiljshus

Skatteverket har inför 2006 års taxering tagit fram tabeller som anger hyrespriset för bostäder i flerfamiljshus inom olika områden. Hyresnivåtabellerna återfinns i bilaga till detta dokument.

Tabellerna är förutom när det gäller Stockholm indelade i 7 åldersintervaller. Indelningen har ändrats i förhållande till förra årets riktlinjer på så sätt att det äldsta åldersintervallet numera omfattar bostäder med värdeår 1969 eller tidigare. Anledningen till förändringen är att bostadsbeståndet numera till allt övervägande del torde hålla en standard som motsvarar hus byggda på 1960-talet. För bostäder vars standard avviker från normal standard finns möjlighet till jämkning (se SKV A 2004:38 avsnitt 2.3.1). Åldersintervallerna för det nyare fastighetsbeståndet (1995 och senare) har också förändrats något för att få en bättre anpassning till hyresnivåerna inom resp. åldersintervall.

Hyresnivåerna i tabellerna avser förutom Stockholm hyresvärdet inklusive uppvärmning för en bostad av normalstorlek (70 kvm). För bostäder som är större eller mindre än normalstorlek bör justering av hyresvärdet ske på sätt framgår av avsnitt 4.2 nedan. För Stockholmsområdet behöver hyresvärdet inte justeras eftersom tabellerna innehåller uppgift om lägenhetens bostadsyta.

4.2 Tabell för beräkning av hyresvärde

Vid beräkning av hyresvärdet för lägenheten ska hänsyn tas bl.a. till bostadens storlek. Av prop. 1996/97:173 s. 39 framgår att det genomsnittliga priset per kvm bostadsyta inte är lika högt för en större lägenhet som för en mindre lägenhet. Hyresnivåtabellerna enligt bilagan avser hyresvärden för en lägenhet av normal storlek (70 kvm).

Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) och Hyresgästernas riksförbund har gemensamt tagit fram rekommendationer för fördelning av hyresvärden för bostäder av olika storlekar. På grundval av dessa rekommendationer har nedanstående hjälptabell utformats. Hjälptabellen är avsedd att användas när bostad i flerfamiljshus är större eller mindre än normallägenheten.

Kolumn A = lägenhetsyta

Kolumn B = relativa hyrestal (hyran för olika bostadsstorlekar uttryckt i procent av årshyran för en 70 kvm bostad

ABABABABABAB
51807110191121111139175194275278
52817210292122112141180198280282
53827310393123113142185203285286
54837410394123114143190207290290
55847510495124115143195211295294
56857610696126116144200215300298
57857710797127117145205219310307
58867810898128118146210223320315
59877910999128119147215228330323
608880110100129120148220232340332
618881111101131125153225236350340
629082113102132130157230240360348
639283113103133135161235244370357
649384114104133140165240248380365
659485116105134145169245253390373
669586117106135150173250257400382
679787118107136155178255261
689888118108137160182260265
699989119109138165186265269
7010090120110138170190270273

Exempel

Om priset för en 70 kvm bostad är 800 kr/kvm blir hyresvärdet för en bostad om 100 kvm 72 240 kr (70 x 800 x 129 % = 72 240)

4.3 Värdering av bostadsförmån i villa

Det saknas ofta en fungerande hyresmarknad för bostad i villa. Utgångspunkten för värderingen bör därför i normalfallet vara hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag på orten även när det gäller bostad i villa (prop. 1996/97:173 s. 40–42). Allmänna råd har lämnats om faktorer som ska beaktas särskilt vad avser värdering av bostadsförmån i villa (SKV A 2004:38 avsnitt 2.3.2 och SKV M 2004:28 avsnitt 4.5.2.2).

Om det finns en fungerande hyresmarknad för bostad i villa på en ort, och en undersökning av hyresnivåerna visar att det inte förekommer någon större spridning av relationstalen mellan dessa och taxeringsvärdena, kan värderingen ske med utgångspunkt från taxeringsvärdet. Värdet av bostadsförmånen bör därvid beräknas till viss procentsats av fastighetens taxeringsvärde för 2005.

Bostadsförmånsvärdet beräknad på detta sätt avser hyresvärdet exklusive uppvärmning (kallhyra).

4.4 Värdering av bostadsförmån i villor i Göteborgsområdet

En undersökning av hyreskontrakt avseende bostäder i villor belägna i Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö kommuner, visar att värdet för dessa bostadsförmåner kan beräknas till 10 % av fastighetens taxeringsvärde för 2005.

4.5 Värdering av bostadsförmån i villor i Stockholmsområdet

En undersökning av hyreskontrakt avseende bostäder i villor belägna i Stockholms län, visar att värdet för dessa bostadsförmåner kan beräknas till 7 % av fastighetens taxeringsvärde för 2005.

Bilaga tabeller – Riktlinjer för värdering av bostadsförmåner vid 2006 års taxering

Stockholms län

Stockholms innerstad

(Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm)

Värdeår1 rkv1 rk2 rkv2 rk3 rk4 rk5 rk −
30 m240 m250 m260 m275 m295 m2115 m2−
−49949913816783783771763
50−54870853808787763760753
55−59885828834779746730721
60−64924905884846795758733
65−69986959921899854793780
70−7410441016984946902842826
75−79113610671030995942872853
80−8412291180114911001041992935
85−89132412821222115211161073996
90−941490137512391187113311111066
95−981855171616351538134312251124
99−052123198018131734157314421245

Stockholms närförorter

(Stockholms stad utom innerstaden)

Värdeår1 rkv1 rk2 rkv2 rk3 rk4 rk5 rk −
30 m240 m250 m260 m275 m295 m2115 m2−
−49821776759749734711675
50−54871814789770750722692
55−59851808781756739724703
60−64870815796765748742724
65−69894840814789777759740
70−74906854826804787772752
75−79988925860840821807783
80−841055988896890877847822
85−89113211131014953923889850
90−9412421176113110791025972940
95−98136012421223117211201056993
99−051548142613031218113410881033

Stor-Stockholm norr

(Järfälla, Upplands-Bro, Sigtuna, Upplands-Väsby, Ekerö, Sollentuna, Sundbyberg, Solna, Lidingö, Danderyd, Täby, Vallentuna, Åkersberga, Vaxholm, Norrtälje)

Värdeår1 rkv1 rk2 rkv2 rk3 rk4 rk5 rk −
30 m240 m250 m260 m275 m295 m2115 m2−
−49938911880857827804768
50−54920887870841811799777
55−59887866850828805791789
60−64861848842814793775763
65−69836825810801781758738
70−74912872831809799790772
75−79970918894876845816793
80−841037997964934903889835
85−89107410381002967931885856
90−9411431126110610901065934902
95−9812441211115911091096991953
99−05126912481206114711171026989

Stor-Stockholm söder

(Södertälje, Nykvarn, Salem, Botkyrka, Huddinge, Nacka, Värmdö, Tyresö, Haninge, Nynäshamn)

Värdeår1 rkv1 rk2 rkv2 rk3 rk4 rk5 rk −
30 m240 m250 m260 m275 m295 m2115 m2−
−49947920896857807772743
50−54924908878829783758725
55−59905882862815765743699
60−64878865843799735752689
65−69865849822785720712674
70−74912887847817767744701
75−79949911884854809784744
80−84989946928894857823801
85−89106610391024964889850829
90−941150112110921060995947909
95−98123612091177114610891034979
99−051281126712151164112310581002

Östergötlands län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Boxholm600640670730790850880
Finspång650700750790840900930
Kisa620660700740800860880
Linköping73077081089098010901120
Mjölby560600660720760830880
Motala640670720770820890920
Norrköping72077081088096010501070
Skänninge590630670720760860880
Söderköping690730770830890960980
Vadstena580640710780820920950
Valdemarsvik620660700740800860880
Åtvidaberg660710730750800870900
Ödeshög640690710740790860880
Övriga tätorter och landsbygd550580650690740800820

Jönköpings län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Eksjö680720750810880940960
Gnosjö650690720760840910930
Gislaved/Anderstorp680720780830890940960
Gränna620650700740820890910
Habo640690730760820880900
Huskvarna68072076082091010001020
Jönköping70075078084095010501070
Kaxholmen/Skärstad 620660720760820880900
Mullsjö620670700720790840860
Norrahammar/Taberg 620660680760830880900
Nässjö670720750790840910930
Smålandsstenar640680730800860890910
Sävsjö630700740760840900920
Tranås620660710740770860880
Tenhult620650680750810880910
Vaggeryd/610650690740830910930
Skillingaryd Vetlanda620680720750830880900
Värnamo68073077082092010001020
Övriga tätorter och landsbygd550580650690740800820

Gotlands län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Visby innerstad, Pallisaderna till norra hamnområdet840890930980105013001400
Visby ytterområde och Vibble71076081087094010501100
Fårösund, Slite, Roma, Klinte, Hemse och Lärbro640690750810880920950
Övriga tätorter och landsbygd570610710750830880900

Kronobergs län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Alvesta, Moheda, Vislanda630670730780850930960
Alvesta kommun övrigt610640680730790860880
Lagan630680740790860940960
Ljungby6607007608409109901010
Ljungby kommun övrigt610650690740800870890
Lessebo kommun630670700760820890910
Markaryd670710770850910970990
Markaryds kommun övrigt660680740820890970990
Tingsryd6606907608409109901010
Tingsryds kommun övrigt630670710760820890910
Växjö centrum66069075084091010301070
Växjö tätort exkl. centrum6606907508409109901010
Växjö kommun övrigt630670730780860940960
Åseda, Lenhovda6606907608409109901010
Uppvidinge kommun övrigt630670740790860940960
Älmhult660710770840900978990
Älmhult kommun övrigt660680740810880970990

Kalmar län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Borgholm, Färjestaden, Mörbylånga640710770850920960970
Emmaboda, Lindås600660720790860900910
Hultsfred, Virserum, Gunnebo610660700790870920920
Högsby600650710780850890900
Kalmar centrum7808509301030110011901210
Kalmar övrigt69079085091097010101020
Mönsterås620650690790870930930
Nybro610650700790860920920
Oskarshamn68079085090096010201030
Torsås, Söderåkra630680740820890930940
Vimmerby6507207808609409901000
Västervik69079085091097010201020
Landsbygd/glesbygd Kalmar kommun630700760840910950960
Oskarshamn, Öland610650690780860910910
Emmaboda580610650740810860860
Torsås610630670760840890890
Högsby580600640730800850850
Landsbygd/glesbygd övrigt520580640720790840840

Blekinge län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Bräkne-Hoby640700770850910960970
Fågelmara, Jämjö780820880980107011701200
Karlshamn, Asarum630680760840920970970
Karlskrona, Rödeby, Nättraby780820880980107011701200
Mjällby, Hällevik690740780830890960980
Mörrum, Svängsta630680760840920970970
Nogersund, Hörvik690740780830890960980
Olofström, Vilshult, Jämshög660680760830880940940
Ronneby, Kallinge640700770850910960970
Sölvesborg, Sölve, Valje690740780830890960980
Landsbygd/glesbygd570630670770860890890

Hallands län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Falkenberg7307608209209609901000
Falkenbergs kommun övrigt690720790840900940950
Halmstad750780850890950980990
Halmstads kommun övrigt710740820870910960970
Hylte kommun650700730790810830830
Kungsbacka7307908901000104010901110
Kungsbacka kommun övrigt720740800880940970980
Laholm, Mellbystrand750760840880930970980
Laholms kommun övrigt720730800860900940950
Varberg700720800850890930940
Varbergs kommun övrigt680700790810830860870

Skåne län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−
Ort
Arlöv, Åkarp, Bjärred, Lomma710820880970101011501150
Bromölla630670730830890930930
Båstad, Torekov, Börslöv, Grevie780800870950102011301130
Båstads kommun, övrigt680730790840900990990
Dalby, S Sandby, Veberöd, Genarp, Vallkärra och Stångby760790860940101011001100
Eslöv, Löddeköpinge, Landskrona, Kävlinge och Furulund68073079084090010001000
Helsingborg Centrum, Råå8909209701070121014501450
Helsingborg, övrigt780810880970104011001100
Hittarp, Laröd8408609301020109011501150
Höganäs, Viken70076082089094010001000
Höör70075082087092010001000
Klippans kommun, tätort650680740830900950950
Kristianstad centrum69074081086091010001000
Kristianstads kommun, övrigt660690750850910960960
Lund820840910990106011501150
Malmö centrum9209609901140135017001700
Malmö övrigt9209609901140135015001500
Malmö kommun, övrigt, Oxie790810880970102011501150
Simrishamn620660730820880920920
Staffanstorp780800870950101011301130
Tomelilla630660720830890930930
Vellinge, Näset8308609101000112014001400
Ystad71073080088094010001000
Åhus660690750850910960960
Åstorps kommun, tätort670700770880940960960
Ängelholm810840910990106011501150
Ängelholms kommun, övrigt, Vejbystrand och Munka Ljungby650710770830880970970
Örkelljunga640670740820900950950
Övriga tätorter, landsbygd/glesbygd610670730790840930930

Västra Götalands län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Alingsås69072077086095010601080
Bengtsfors640680700730800880900
Bohus69072077086095010601080
Bollebygd70073079087095010701090
Borås71074079089097010801110
Dals-Ed69074078084093010601100
Dals-Långed640670690720790880900
Dalsjöfors640670690720790880900
Falköping640670690720790880900
Grästorp640670690720790880900
Gullspång640670690720790880900
Göteborg, centrum8709109701090127013801400
Göteborg, övrigt800840900970110012301260
Götene640670690720790880900
Herrljunga640680700730800880900
Hjo640670690720790880900
Hova640670690720790880900
Härryda69072077086095010601080
Karlsborg640670690720790880900
Kinna67070074080089010201050
Kungälv69072077086095010601080
Lerum69072077086095010601080
Lidköping68072077083090010401080
Lilla Edet650680700730800880900
Limmared640670690720790880900
Lysekil70073078088096010701100
Mariestad640670690720790870890
Munkedal660690710740820900920
Mölndal70073078086094010701090
Mölnlycke69072078086095010601080
Nossebro640670690720790880900
Orust (hela kommunen)67071075081089010301060
Partille69072077085093010401060
Skara640670690720800880900
Skene67070074080089010201050
Skövde67070075081089010201050
Sotenäs (hela kommunen)68071076083091010401070
Stenungsund70073078086095010701090
Strömstad71075080090098010901120
Surte69072078086095010601080
Svenljunga660700720750830900920
Tibro650690710740810900920
Tidaholm640670690720790880900
Tjörn (hela kommunen)70073078087095010601080
Tranemo660700720750830900920
Trollhättan70073079087096010701090
Töreboda660690710740820900920
Uddevalla68071075083090010301070
Ulricehamn68071076083091010401070
Vara640680700730800880900
Vårgårda660690710750830900920
Vänersborg69073077083092010501090
Åmål69073077084091010501090
Öckerö (hela kommunen)780830890950107012001230
Övriga tätorter och övrig landsbygd560590620660730790810

Örebro län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Askersund670730810910940970990
Degerfors670730800900940960970
Fellingsbro630710780840910950960
Fjugesta670730790900940960970
Frövi630710780840910950960
Garphyttan630710780840910950960
Glanshammar630710780840910950960
Grythyttan630710780840910950960
Hallsberg670730810900940970980
Hällefors630710780840910950960
Karlskoga6807408209209509901010
Kopparberg630710780840900940950
Kumla6807508209209609901010
Laxå670730800900940960970
Lindesberg68075083094097010001020
Nora69075084094097010101030
Pålsboda630710780840910950960
Storå630710780840910950960
Örebro710800880950100010401060
Landsbygd/glesbygd610690750800860880880

Värmlands län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Arvika630680720810890940950
Deje680710750810920950960
Filipstad680700740800910940950
Forshaga680710750810920950960
Grums630690730810890940950
Hagfors680720760820930960970
Hammarö680710750810920950960
Karlstad centrum78081085090097010001010
Karlstad tätort730760800860940980990
Kil680710750820930960970
Kristinehamn680710750810930960970
Molkom580640690780850900920
Munkfors680710750810930960970
Segmon580640690780850900920
Skattkärr680710750810920950960
Slottsbron580640690780850900920
Storfors580640690780850900920
Sunne680710750810930960970
Säffle680720760820930960970
Torsby680720760820930960970
Töcksfors580640690780850900920
Årjäng630690730810890940950
Landsbygd/glesbygd580630670760840890910

Uppsala län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Enköping710740790830860880880
Håbo840890900950102011101120
Knivsta710740770840870900910
Tierp centrum750810830860890920930
Tierp övriga tätorter730770790850860880880
Uppsala centrum870910940990107012401280
Uppsala tätort (Gottsunda, Sunnersta mm)80083088093099010901120
Uppsala övriga tätorter, lands-/glesbygd Öst710750780840870900910
Uppsala län landsbygd/glesbygd Norr610650680720740750750
Uppsala län landsbygd/glesbygd Söder, Väst710750800840870890890
Älvkarleby, Skutskär740790810840870900910
Östhammar centrum740800820850880910920
Östhammar övriga tätorter720790790840870870870

Södermanlands län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Eskilstuna centrum, Årby, Nyfors, Söder730760780840920950950
Eskilstuna yttre tätort, Torshälla centrum710730760790870880900
Flen tätort710730760790870880900
Nyköping centrum730760780840920950950
Nyköping tätort Öst710730760790870880900
Katrineholm tätort710730760790870880900
Strängnäs centrum730760780840920950950
Strängnäs tätort710730760790870880900
Trosa tätort710730760790870880900
Södermanlands län övriga tätorter och Landsbygd/glesbygd630650690740780800800

Västmanlands län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Fagersta tätort, Norberg Östra tätort660700740790830870870
Heby täort, Harbo, Östervåla, Tärnsjö och Morgongåva660700740780820870870
Köping, Arboga och Kungsör tätorter720750820920930970970
Kolbäck, Kolsva, Virsbo, Ramnäs660700740780820860860
Sala tätort710740810880920960960
Skinnskatteberg tätort660700750790830870870
Skultuna, Dingtuna, Kvicksund710740810880900960960
Surahammar och Hallstahammar tätorter710740810870910960960
Västerås inre ring770800880980110011501150
Västerås yttre ring, Ö Hamnen, Hälla, Tillberga720790880930101011501150
Västmanlands län övriga tätorter, landsbygd/glesbygd580620630730790810810

Dalarnas län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Falu C, Slaggatan, Bergmästarg, Åsg, Holmgatan79082087092096010301130
Östanfors, Lustigknopp, Elsborg m fl79082087092096010301130
Hosjö, Hälsinggården, Galgberget m fl7107508008609109601030
Norslund, Bojsenburg, Herrhagen m fl7107508008609109601030
Svärdsjö, Sundborn, Bjursås, Grycksbo640680710760800840890
Leksands centrum7407908408909409901080
Leksand övriga tätorten7107508008609109601030
Tällberg, Insjön700740780840890940990
Siljansnäs680710750800840890940
Mora centrum700740780840890940990
Mora övriga tätorten680710750800840890940
Borlänge C, Östermalm, kv Ringen m fl7607908408909409901080
Nygårdarna, Åselby, Domnarvet m fl7107508008609109601030
Ornäs680710750800840890940
Hedemora centrum700740780840890940990
Hedemora övriga tätorten680710750800840890940
Vikmanshyttan640680710760800840890
Långshyttan620650690730760790840
Avesta centrum700740780840890940990
Skogsbo, Övre Kyrkbyn, Högbo, Koppardalen680710750800840890940
Krylbo640680710760800840890
Horndal620650690730760790840
Ludvika centrum700740780840890940990
Ludvika övriga tätorten680710750800840890940
Grängesberg620650690730760790840
Vansbro tätort680710750800840890940
Malungs centrum700740780840890940990
Malung övriga tätorten680710750800840890940
Rättviks centrum680710750800840890940
Rättvik övriga tätorten, Vikarbyn640680710760800840890
Orsa centrum680710750800840890940
Orsa övriga tätorten640680710760800840890
Älvdalens tätort680710750800840890940
Smedjebackens tätort670710750800840890940
Söderbärke640680710760800840890
Säters tätort, Gustafs, Enbacka, Mora by680710750800840890940
Gagnefs tätort640680710760800840890
Djurås, Djurmo680710750800840890940
Mockfjärds tätort620650690730760790840
Dala-Järna tätort620650690730760790840
Sälenfjällen640680710760800840890
Granfjällsstöten, Idrefjäll620650690730760790840
Falu landsbygd utom Bjursås, Enviken och Svartnäs620650690730760790840
Landsbygd Borlänge och Säters kommuner620650690730760790840
Landsbygd Leksands kommun620650690730760790840
Landsbygd Gagnefs kommun Gagnefs förs620650690730760790840
Landsbygd Ludvika kommun utom Säfsnäs förs620650690730760790840
Övrig landsbygd600630660690730760830

Gävleborgs län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Gävle stadskärna800860910960101010801180
Gävle inre stadsdelar7507808408909409901080
Lexe, Sätra, Stigslund690700750810850890980
Strömsbro, Bomhus690700750810850890980
Hemlingby, Andersberg690700750810850890980
Höjersdal, Fridhem 690700750810850890980
Valbo, Hagaström, Forsby690700750810850890980
Hille, Fredriksskans690700750810850890980
Furuvik, Järvsta690700750810850890980
Forsbacka, Hedesunda640680710760790830880
Bergby, Norrsundet640680710760790830880
Gävle landsbygd utom Hamrånge600650690730760790840
Sandvikens centrum 7507808408909409901080
Sandviken övriga tätorten690700750810850890980
Österfärnebo, Gysinge, Järbo640680710760790830880
Årsunda, Gästrike-Hammarby640680710760790830880
Åshammar, Kungsgården640680710760790830880
Storvik640700750790820860930
Sandvikens landsbygd600650690730760790840
Ockelbo tätort640700750790820860930
Hofors centrum640700750790820860930
Hofors övriga kommunen600650690730760790840
Ljusdals centrum680700750790820860930
Ljusdal övriga tätorten640680710760790830880
Järvsö640700750790820860930
Färila tätort600680710760790830880
Söderhamns centrum7307808408909409901080
Söderhamn övriga tätorten670700750810850890980
Söderala, Bergvik630680710760790830880
Marmaverken, Sandarne630680710760790830880
Ljusne, Vallvik630680710760790830880
Bollnäs centrum, Bro7207808408909409901080
Bollnäs övriga tätorten660700750810850890980
Arbrå, Kilafors620680710760790830880
Alfta, Edsbyn630700750790820860930
Hudiksvalls centrum7407808408909409901080
Hudiksvall övriga tätorten680700750810850890980
Iggesund640700750790820860930
Näsviken, Delsbo, Forsa640680710760790830880
Friggesund600650690730760790840
Bergsjö, Gnarp650700750790820860930
Ilsbo, Harmånger, Hassela610650690730760790840
Övrig landsbygd570630660690730760830

Jämtlands län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Brunflo680720760810850900900
Bräcke680720760810850900900
Frösön (Hornsberg, Valla)74077081086093010001020
Hammarstrand660700740790830870880
Järpen680720760810850900900
Krokom680720760810850900900
Lit680720760810850900900
Strömsund660700740790830870880
Sveg680720760810850900900
Svenstavik680720760810850900900
Åre – Duved680720760810850900900
Ås680720760810850900900
Östersund (centrum, Odenskog, Odensala)74077081086093010001020
Östersund (övrigt)680720760810850900900
Övriga tätorter580640700760800840850
Landsbygd/glesbygd 550590650710740760760

Västernorrlands län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Alnö (centrum)700750800850900940970
Domsjö700750800850900940970
Härnösand700750800850900940970
Kramfors700750800850900940970
Kvissleby700750800850900940970
Matfors700750800850900940970
Själevad700750800850900940970
Sollefteå700750800850900940970
Sundsbruk700750800850900940970
Sundsvall (centrum)78082085091096010101060
Sundsvall (övrigt)700750800850900940970
Timrå700750800850900940970
Älandsbro700750800850900940970
Örnsköldsvik700750800850900940970
Övriga tätorter600640710760810850880
Landsbygd/glesbygd550590630680720750770

Norrbottens län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Boden680720750800850890900
Gällivare710750780850910970990
Haparanda73077080088095010201040
Kiruna690730760810850890900
Luleå (centralt)73077080088095010201040
Luleå (övrigt)710740780830890940960
Malmberget690730770820870920950
Piteå (centralt)73077080088095010201050
Övriga tätorter680720750800850880900
Landsbygd
Boden, Luleå, Piteå680720750810850880890
Jokkmokk, Kiruna, Pajala610640660690740770790
Övrig landsbygd560590640660690720730

Västerbottens län

Värdeår−6970−7980−8990−9495−9900−0203−05
Ort
Lycksele (centralt)650690730780840880890
Lycksele (övrigt)620650690710730770790
Skellefteå (centralt)700760800860930970990
Skellefteå (övrigt)650680710750790820850
Umeå (centralt)76081087091099010901120
Umeå (övrigt)650700730780820870890
Övriga tätorter660690730790850880900
Övrig landsbygd/glesbygd550580650660690720750

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...