Innehåll

SKVs ställningstaganden

2012-02-29 Ansvar för arbetsgivaravgifter – mottagare omfattas inte längre av A-SINK – ändrade regler

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning, Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2012-02-29

Dnr/målnr/löpnr: 131 127509-12/111

Av ett tidigare ställningstagande framgår att Skatteverkets bedömning är att när det i efterhand kan konstateras att personen inte längre omfattas av A-SINK så ska arbetsgivaravgifter betalas (Skatteverket 2005-02-14, dnr 130 92658-05/111).

Reglerna i 2 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980), som innebar att arbetsgivaravgifter inte togs ut på ersättningar som omfattades av A-SINK, har upphört att gälla (SFS 2009:1064). Ändringen träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på ersättningar som betalas ut efter den 31 december 2009. Det innebär att ovan nämnda ställningstagandet inte är aktuellt att tillämpa efter detta datum.

Från och med den 1 januari 2010 ska således arbetsgivaravgifter betalas på inkomster som beskattas enligt A-SINK förutsatt att personen ska omfattas av svensk socialförsäkring.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%