SKVs ställningstaganden

2012-10-12 Skattereduktion för husarbete – betalning med presentkort

Område: Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2012-10-12

Dnr/målnr/löpnr: 131-685764-12/111

1 Sammanfattning

Skattereduktion för husarbete kan medges när betalning sker med presentkort som har ett fastställt beloppsmässigt värde. Värdet ska motsvara det som betalats för presentkortet.

Skattereduktion medges inte för presentkort som avser en viss angiven tjänst eftersom överlämnandet av ett sådant presentkort inte kan jämställas med en betalning.

2 Frågeställning

Kan skattereduktion för husarbete medges i de fall hela eller del av betalningen sker med presentkort.

3 Gällande rätt m.m.

Reglerna om skattereduktion för husarbete finns i 67 kap. 11–19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, och i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, FSH.

För att skattereduktion ska kunna medges krävs att den skattskyldige (kunden) haft utgifter för utfört husarbete, 67 kap. 11 § IL.

När kunden har betalat sin del av det fakturerade beloppet ansöker den som utfört arbetet om utbetalning från Skatteverket enligt 6–8 §§ FSH. Köparen tillgodoräknas preliminär skattereduktion med det belopp som har betalats ut till utföraren, 17 § FSH.

Skatterättsnämnden har i beslut meddelat den 29 juni 2012, dnr 121-11/D, slagit fast att presentkort räknas som betalningsmedel i samband med köp av husarbete.

4 Bedömning

Reglerna om skattereduktion för husarbete, den så kallade fakturamodellen, innebär att den som köper husarbete får en ekonomisk lättnad redan när han eller hon köper husarbetet genom att enbart betala hälften av den fakturerade arbetskostnaden som anges på fakturan. När kunden har betalat och arbetet är utfört begär utföraren av arbetet utbetalning från Skatteverket med resterande belopp. För att en person ska ha rätt till skattereduktion för husarbete krävs bland annat att den som ska tillgodoföras skattereduktion har betalat för det aktuella husarbetet.

För att skattereduktion ska kunna medges när köparen betalar med presentkort krävs, enligt Skatteverkets uppfattning, att presentkortet har ett angivet nominellt värde och att den som köpt presentkortet har betalat minst samma summa till säljaren av kortet.

Eftersom presentkort räknas som betalningsmedel i samband med köp av husarbete krävs det inte att köparen av presentkortet är identisk med den som använder presentkortet som betalningsmedel.

Presentkort som avser en viss tjänst, exempelvis en badrumsstädning eller en fönstertvätt, ger inte rätt till skattereduktion eftersom ett sådant presentkort, utan ett fastställt beloppsmässigt värde, inte kan ses som en sådan betalning för husarbete som ger rätt till skattereduktion.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...