SKVs ställningstaganden

2016-06-16 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2016

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2016-06-16

Dnr: 131 267192-16/111

1 Sammanfattning

För miljöbilar, dvs. bilar som drivs med el eller vissa miljöbränslen, finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För de miljöbilar som tillkommit under våren 2016 anges hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkning av förmånsvärde.

2 Frågeställning

För miljöbilar görs förmånsberäkningen med utgångspunkt i motsvarande förmånsvärde för närmast jämförbara konventionella bilmodell. I många fall finns inte någon given sådan ”jämförbar bil” och för att få en enhetlig beskattning fastställer Skatteverket dessa i allmänna råd, för tillverkningsår 2016 se SKV A 2015:27 avsnitt 2.3 samt Skatteverkets ställningstagande Bilförmån – rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016 (2016-04-04 dnr 131 104326-16/111). Det har nu uppkommit behov av en komplettering av de allmänna råden för nytillkomna miljöbilar på marknaden under första halvåret 2016.

3 Gällande rätt m.m.

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, se 61 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

Förmånsvärdet ska sedan tas upp till 60 % av förmånsvärdet för den jämförbara bilen, dock nedsättning med högst 16 000 kr för helt år, om bilen är utrustad med teknik för drift med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol.

Bilar som är utrustade med miljöteknik enligt ovan men som har ett nybilspris som understiger eller är lika med nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik ger ingen nedsättning av förmånsvärdet.

4 Bedömning

Grunderna för hur jämförbar bil fastställs framgår av Skatteverkets Meddelande, SKV M 2015:17 avsnitt 3.3.3, samt av Skatteverkets ställningstagande Bilförmån – rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016 (2016-04-04 dnr 131 104326-16/111).

Nedan anges nytillkomna miljöbilar med tillverkningsår 2016 och de bilmodeller som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa.

I de fall någon lämplig jämförbar bilmodell inte kunnat fastställas utgörs den jämförbara bilen av miljöbilen i fråga, vilket anges med ”samma bilmodell”, i kombination med en beloppsmässig justering av nybilspriset.

Rutinen för bilförmånsberäkning på skatteverket.se uppdateras med de nya uppgifterna.

4.1 Elbilar, laddhybridbilar och gasdrivna bilar

MiljöbilarJämförbara bilar
16BM302BMW 740e16BM223BMW 750i xDrive, med avdrag 305 000 kr = 763 000 kr
16BM303BMW 740Le xDrive16BM224BMW 750Li xDrive, med avdrag 305 000 kr = 838 000 kr
16BM304BMW 740Le16BM224BMW 750Li xDrive, med avdrag 305 000 kr = 838 000 kr
16BM305BMW i3 BEV 94Ah16BM009BMW 118i 5d
16BM306BMW i3 BEV16BM009BMW 118i 5d
16BM307BMW i3 REX 94Ah16BM009BMW 118i 5d
16BM308BMW i3 REX16BM009BMW 118i 5d
16BM309BMW i816BM309Samma bilmodell, med avdrag 350 000 kr = 1 019 000 kr
16MB346Mercedes Benz C 350 e Kombi SE Edition16MB059Mercedes Benz C 200 Kombi, med tillägg 56 700 kr = 402 600 kr
16MB347Mercedes Benz C 350 e Sedan SE Edition16MB086Mercedes Benz C 250 Sedan
16TE009Tesla S 7516TE009Samma bilmodell, med avdrag 473 700 kr = 392 800 kr
16TE010Tesla S 75D16TE010Samma bilmodell, med avdrag 460 200 kr = 460 300 kr
16TE011Tesla X 75D16TE011Samma bilmodell, med avdrag 353 700 kr = 600 300 kr
16TE012Tesla X 90D16TE012Samma bilmodell, med avdrag 486 400 kr = 630 600 kr
16TE013Tesla X P90D Signature16TE013Samma bilmodell, med avdrag 618 700 kr = 967 900 kr
16TE014Tesla X P90D16TE014Samma bilmodell, med avdrag 618 700 kr = 715 700 kr
16TE015Tesla X P90DL Signature16TE015Samma bilmodell, med avdrag 618 700 kr = 1 076 900 kr
16TE016Tesla X P90DL16TE016Samma bilmodell, med avdrag 618 700 kr = 824 700 kr
16VO644Volvo V60 D5 AWD Twin Engine Business Advanced R-Design16VO629Volvo V60 D3 Business Advanced R-Design
16VO645Volvo V60 D5 AWD Twin Engine Business Advanced Summum16VO630Volvo V60 D3 Business Advanced Summum
16VO646Volvo V60 D5 AWD Twin Engine Business Advanced16VO627Volvo V60 D3 Business Advanced
16VO647Volvo V60 D5 AWD Twin Engine Momentum16VO244Volvo V60 D3 Momentum
16VO648Volvo V60 D5 AWD Twin Engine R-Design16VO250Volvo V60 D3 R-Design
16VO649Volvo V60 D5 AWD Twin Engine Summum16VO253Volvo V60 D3 Summum
16VO655Volvo V60 D6 AWD Twin Engine Business Advanced R-Design16VO652Volvo V60 D5 Business Advanced R-Design
16VO656Volvo V60 D6 AWD Twin Engine Business Advanced Summum16VO653Volvo V60 D5 Business Advanced Summum
16VO657Volvo V60 D6 AWD Twin Engine Business Advanced16VO650Volvo V60 D5 Business Advanced
16VO658Volvo V60 D6 AWD Twin Engine Momentum16VO288Volvo V60 D5 Momentum
16VO659Volvo V60 D6 AWD Twin Engine R-Design16VO294Volvo V60 D5 R-Design
16VO660Volvo V60 D6 AWD Twin Engine Summum16VO297Volvo V60 D5 Summum
16VO755Volvo XC90 T8 AWD Excellence16VO468Volvo XC90 T8 AWD R-Design, med tillägg 140 000 kr = 910 000 kr

4.2 Elhybridbilar, alkoholdrivna bilar och övriga miljöbilar

MiljöbilarJämförbara bilar
16FO266Ford Mondeo Vignale HEV 4D 2.0HY 187 FWD16FO262Ford Mondeo Vignale 4D 2.0T 240 FWD
16MB343Mercedes Benz C 300 h Kombi SE Edition

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...