SKVs ställningstaganden

2018-11-21 Bilförmån – korrigering av bilkoder för 2018

Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2018-11-20

Dnr: 202 483229-18/111

1 Sammanfattning

I ställningstagandet anger Skatteverket vilka bilkoder som vid redovisning av bilförmån bör användas för fyra bilmodeller av märket Mercedes Benz med tillverkningsår 2018.

2 Frågeställning

I Skatteverkets system för hantering av nybilspriser för bilmodeller tilldelas varje modell en unik bilkod som omfattar sju tecken. Koderna publiceras i Skatteverkets föreskrifter och ligger sedan till grund för beräkningstjänsten ”Bilförmånsberäkning” på Skatteverkets webbplats och arbetsgivares redovisning i kontrolluppgiften för anställda med bilförmån. I föreskriften för bilmodeller med tillverkningsår 2018 (SKVFS 2018:13) har dubbletter av bilkoder i fyra fall maskinellt tilldelats bilmodeller av märke Mercedes Benz, och behov av korrigering av dessa bilkoder har uppkommit.

3 Gällande rätt m.m.

Det skattepliktiga värdet av bilförmån grundas bl.a. på bilmodellens nybilspris, med vilket huvudsakligen avses det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden, 61 kap. 5–7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Skatteverket har bemyndigande att meddela verkställighetsföreskrifter i fråga om nybilspriser enligt 61 kap. 5–7 §§ IL, förordning (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen.

4 Bedömning

Skatteverket har den 31 oktober 2018 utfärdat föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån, SKVFS 2018:13. De modellbeteckningar och nybilspriser som anges i föreskriften är korrekta men för att särskilja dubbletter av bilkoder i föreskriften bör följande koder användas.

Korrigerade bilkoder för personbilar av märke Mercedes Benz.

18MB574V 250d Exclusive Edition Lång
18MB575V 250d Marco Polo Edition Lång
18MB576V 250d Standard Edition Lång
18MB577V 250d Standard Lång

Bilkoderna för lätta lastbilar av märke Mercedes Benz kvarstår i enlighet med SKVFS 2018:13.

Här kan nämnas att arbetsgivarnas skyldighet att till Skatteverket redovisa bilkoder för anställda med bilförmån upphör från och med beskattningsår 2019 då denna uppgift har slopats i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Bilkoderna kommer dock att användas även fortsättningsvis i Skatteverkets föreskrifter och i beräkningstjänsten.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer