SKVs ställningstaganden

2018-12-12 Mineralstenar indränkta i smaksatt vätska är inte skattepliktiga för tobaksskatt

Områden: Punktskatter (Tobaksskatt)

Datum: 2018-12-12

Dnr: 202 513041-18/111

1 Sammanfattning

En produkt bestående av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska är inte skattepliktig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt (LTS).

2 Frågeställning

På marknaden förekommer produkter bestående av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska, vilka är avsedda att användas istället för tobak i vattenpipor. Produkterna innehåller inte tobak eller nikotin. När stenarna värms upp avges en ånga med den smak som mineralerna smaksatts med. Ett exempel är produkten Shiazo Steam Stones.

Är en produkt bestående av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska skattepliktig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt (LTS)?

3 Gällande rätt m.m.

Skatt ska betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak (1 § andra stycket LTS). Cigaretter definieras i 1 a och 1 e §§ LTS, cigarrer och cigariller definieras i 1 b § LTS och röktobak definieras i 1 c och 1 e §§ LTS.

Skatt ska betalas även för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1 § tredje stycket LTS).

Med röktobak avses enligt 1 c § första stycket LTS:

  1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,
  2. tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av 1 a § [cigaretter] eller 1 b § [cigarrer och cigariller].

Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 a eller 1 c § behandlas som cigaretter respektive röktobak (1 e § första stycket LTS).

4 Bedömning

En produkt som består av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska är inte skattepliktig som cigaretter, cigarrer eller cigariller, inte heller som snus eller tuggtobak. Det återstår därefter att bedöma om produkten är skattepliktig som röktobak.

Förutsättningarna för att en produkt ska beskattas som röktobak framgår av 1 c och 1 e §§ LTS. Eftersom en produkt som består av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska inte innehåller tobak eller tobaksavfall kan produkten inte beskattas som röktobak enligt 1 c § LTS.

Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 c § ska enligt 1 e § LTS behandlas som röktobak. En produkt som består av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska består inte av något ämne som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka. En sådan produkt uppfyller således inte övriga kriterier i 1 c § LTS. Därmed anser Skatteverket att en produkt som består av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska inte heller kan beskattas som röktobak enligt 1 e § LTS.

Skatteverket anser således att en produkt bestående av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska inte är skattepliktig enligt LTS.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%