SKVs ställningstaganden

Artisters och idrottsutövares rätt till avdrag för agent- och managerkostnader

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2005-05-30

Dnr: 131 657273-15/111

Artister och idrottsutövare har rätt till avdrag för agent- och managerkostnader i samband med avtalsskrivning i de fall de under året har flera korta uppdrag och uppdragen inte är av anställningskaraktär.

I de fall artisten eller idrottsutövaren endast har ett fåtal uppdrag under året och dessa uppdrag har karaktären av anställningsförhållande t.ex. säsongsengagemang för en idrottsklubb eller för en teater är agentkostnaden i samband med att teckna ett sådant avtal inte avdragsgill eftersom kostnaden då är att jämställa med kostnad för att förvärva en ny inkomstkälla.

Bestämmelser om avdrag i inkomstslaget tjänst

Fråga har ställts om agent- och managerkostnader aldrig är avdragsgilla i inkomstslaget tjänst eller finns det fall där avdrag kan medges.

Enligt 12 kap 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster i inkomstslaget tjänst dras av som kostnader.

Kammarrätten i Sundsvall har 2003-06-02 målnr. 893-02 vägrat en ishockeyspelare avdrag för kostnader för spelaragent som han haft i samband med att han tecknade spelaravtal meden hockeyklubb med motiveringen att kostnaden för agenten utgjorde en kostnad för erhållande av ny anställning.

Kammarrätten i Göteborg har 2002-03-05 målnr 4352-2000 vägrat en ishockeyspelare avdrag för kostnader för spelaragent som han haft i samband med tecknande av nya spelarkontrakt med motiveringen att kostnader för agenten utgjorde en kostnad för erhållande av ny anställning.

Enligt rättspraxis medges avdrag för sådan ersättning till arbetsbiträde som anses motiverad med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden och verksamhet, jfr. RÅ 1988 ref. 26.

Personlig agent kan vara arbetsbiträde

Det finns fler branscher än idrotten där man använder sig av personliga agenter för att få uppdrag. Exempel på sådana branscher är musiker, artister, skådespelare och modeller. Agent- och managerkostnader innefattar ofta även förmedlingsavgifter och andra serviceavgifter som betalas löpande till agenturen. Sådana avgifter anses som regel avdragsgilla.

Även om arbetsbiträde inte längre nämns som exempel på avdragsgill kostnad i inkomstskattelagen så har avsikten inte varit att man efter inkomstskattelagens införande inte ska kunna få avdrag för kostnad för arbetsbiträde.

Avdrag medges för ersättning till agent eller annat arbetsbiträde som motiveras av den skattskyldiges verksamhet och inkomstförhållanden.

För personer som arbetar i branscher där det ligger i arbetets natur att under året ha flera korta uppdrag utan att anställningsförhållande föreligger gentemot någon av uppdragsgivarna kan det föreligga ett behov för personen att anlita en agent eller manager (arbetsbiträde) för t.ex. marknadsföring och bevakning av att rätt royalty betalas ut m.m. Förutom i ovan angivna fall anlitas agenten eller managern även för att hjälpa till vid avtalsskrivning i samband med att uppdragstagaren engageras för ett nytt uppdrag.

Om de avtal som sluts avser kortvariga uppdrag och uppdragen saknar anställningskaraktär kan kostnaderna för agenten eller managern även i dessa fall ses som kostnader för att bibehålla förvärvskällan varför avdrag kan medges även för dessa kostnader.

Endast utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster är avdragsgilla

För personer som har längre uppdrag t.ex. ishockeyspelare, fotbollsspelare och övriga lagidrottare samt skådespelare, musiker och artister som engageras för längre uppdrag t.ex. för en säsong och där uppdraget har karaktär av anställning bör varje uppdrag ses som en ny inkomstkälla och de agent- eller managerkostnader som uppkommer i samband med tecknande av dessa nya avtal är därmed inte avdragsgilla i inkomstslaget tjänst.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...