Innehåll

Område: Inkomstskatt – Näring, Redovisning

Datum: 2010-03-04

Dnr/målnr/löpnr: 131 149868-10/111

Bokföringsnämnden har ändrat i BFNAR 2006:1, Enskild näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, med tillhörande vägledning. Ändringen överensstämmer med nedanstående ställningstagande varför detta inte längre är giltigt för räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2009 och inte heller för räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2008 om företaget då tillämpat Bokföringsnämndens ändringar.

Förenklat årsbokslut och fastighetsskatt, 2008-05-19, dnr 131 278644-08/111.