Innehåll

Område: Mervärdesskatt

Datum: 2010-05-18

Dnr/målnr/löpnr: 131 355977-10/111

Regeringsrätten har 2010-05-06, mål nr 7071-09, fastställt ett förhandsbesked från den 26 oktober 2009 avseende betäckning av djur. Domen innebär att tillhandahållande av betäckning på stuteri, antingen på naturligt sätt eller genom insemination, ska bedömas som tillhandahållande av en tjänst (betäckningstjänst). Däremot ska betäckning av sto efter försändelse av utvald hingstsperma bedömas som omsättning av vara.

Med anledning av regeringsrättens dom upphävs Skatteverkets ställningstagande ”Omsättningsland för tjänster i samband med betäckning” från 2007-06-04, dnr 131 316824-07/111. Skatteverket bedömer tillhandahållandena i enlighet med regeringsrättens dom.