Innehåll

Område: Mervärdesskatt

Datum: 2011-06-13

Dnr/målnr/löpnr: 131 438955-11/111

Skatteverkets ställningstagande 2004-12-21, dnr 130 740083-04/111, rörande mervärdesskatt vid ombyggnad och försäljning av bostadsrätt upphör att gälla.

Ställningstagandet upphör att gälla eftersom innehållet blivit inaktuellt till följd av att bestämmelserna i 2 kap. 7 och 8 §§ mervärdesskattelagen (1994:200) ändrats genom SFS 2007:1376.