Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2002:10

(2002-10-14)

Bakgrund

Licenshavaren, registrerades som licenshavare den 17 januari 2002 efter en den 26 juni 2001 dagtecknad ansökan. Licenshavaren var då anställd i institutet med huvudsakliga arbetsuppgifter inom SwedSecs verksamhetsområde. Sedan licenshavaren skilts från sin tjänst den 8 april 2002, har licenshavarens licens blivit vilande enligt 4.3 regelverket.

Institutet har anmält att skälet för att licenshavaren skilts från sin anställning var att licenshavaren i ett kreditärende i mars månad 2002 hade överskridit sina befogenheter och för att dölja detta förfalskat sin chefs namnteckning.

Med hänvisning till bankens anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren varvid SwedSec förklarat sig göra bedömningen att licenshavaren inte kan anses lämplig för fortsatt innehav av licens.

Licenshavaren har överlämnat frågan till disciplinnämndens bedömning.

Överväganden

Eftersom licenshavaren inte bestritt bankens uppgifter utgår disciplinnämnden från dessa vid sin bedömning.

Med hänsyn till den aktuella gärningen kan det antas att licenshavaren inte kommer att respektera det regelverk som licenshavaren har att följa, och licenshavaren kan därför inte anses lämplig som licenshavare. Licenshavarens vilande licens bör på grund av det anförda återkallas med stöd av 6.1.2 i SwedSecs regler.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%