Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2005:1

(2005-01-28)

Bakgrund

Efter ansökan den 29 april 2003 registrerades licenshavaren, som licenshavare den 5 juni 2003. Licenshavaren var vid den tiden anställd som kundtjänstrådgivare hos institutet.

Institutet har den 16 augusti 2004 anmält till SwedSec att licenshavaren avslutat sin anställning och att detta haft samband med att licenshavaren handlat i strid med SwedSecs regelverk. Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt disciplinnämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren.

Licenshavaren har inte låtit sig avhöras.

Överväganden

Enligt institutets anmälan har licenshavaren sommaren 2004 utan uppdrag sålt två kunders fondandelar och fört över försäljningslikviden till sitt eget konto, varefter licenshavaren tagit ut pengarna. Licenshavaren har trots att licenshavaren fått tillfälle till det inte låtit sig avhöras vare sig till SwedSec eller till disciplinnämnden. Nämnden måste därför utgå från de uppgifter som institutet har lämnat. Vad som i enlighet härmed ligger licenshavaren till last utgör en så allvarlig regelöverträdelse att den för licenshavaren utfärdade licensen bör återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%