Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2007:1

(2007-01-23)

Bakgrund

Licenshavaren var sedan 2001 anställd som privatmarknadschef vid ett institut. Licenshavaren ansökte hos SwedSec om licens den 16 maj 2001 och registrerades som licenshavare den 3 december samma år.

Institutet har i en till SwedSec den 9 november 2006 inkommen skrivelse anmält att licenshavaren skilts från sin tjänst i institutet på grund av ett förfarande som institutet polisanmält. Med hänvisning till denna anmälan har SwedSec överlämnat åt disciplinnämnden att besluta om disciplinpåföljd.

Licenshavaren har yttrat sig i ärendet.

Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. Förhandling har inte begärts från någondera sidan.

Överväganden

Av utredningen framgår att licenshavaren – utan att ha rätt till det – fört över inlåningsmedel om sammanlagt ca 6.600.000 kronor från kunders konton till sig själv. I sitt yttrande till nämnden har licenshavaren förklarat sitt handlande med att han ägnat sig åt spelverksamhet och varit spelberoende samt betraktat de överförda medlen som lån, vilka han avsett att återbetala.

Licenshavaren har således i enlighet med vad han själv har medgivit gjort sig skyldig till brottslig gärning med anknytning till sin verksamhet som licenshavare. Det inträffade föranleder att den för licenshavaren utfärdade licensen skall återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%