Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2007:4

(2007-06-05)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som placeringsrådgivare i ett till SwedSec anslutet företag. Han ansökte hos SwedSec om licens den 17 januari 2006 och registrerades som licenshavare den 20 januari 2006.

Institutet har anmält att licenshavaren överträtt inom institutet gällande regelverk genom att bryta mot den banksekretess som han haft att följa enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt enligt institutets interna instruktioner och särskilt åtagande i sekretessförbindelse. SwedSec har med anledning av bankens anmälan hänskjutit frågan om disciplinpåföljd till disciplinnämnden.

Licenshavaren har avstått från att lämna synpunkter i ärendet.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Nämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Av utredningen i ärendet framgår att licenshavaren i samband med ett restaurangbesök tillsammans med en släkting till en av institutets kunder i allmänna termer berättat om sitt arbete för kundens räkning, dock utan att gå in på några närmare detaljer. Licenshavaren har under institutets utredning förklarat att han trott att de båda släktingarna hade kännedom om varandras verksamheter.

Disciplinnämnden finner att licenshavaren åsidosatt den banksekretess, som han på de skäl institutet anfört hade varit skyldig att iaktta. Överträdelsen får dock anses ringa och delvis ursäktlig. Disciplinnämnden kan vid detta förhållande enligt SwedSecs regelverk låta bero vid en erinran.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%