Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2008:3

(2008-07-30)

Bakgrund

Licenshavaren, har tidigare varit anställd i ett till SwedSec anslutet institut, fr.o.m. den 9 oktober 2003 som verkställande direktör. Han registrerades som licenshavare hos SwedSec den 3 december 2003.

Institutet har den 9 april 2008 anmält att licenshavaren brutit mot institutets interna regler avseende förhandsgodkännande av externa uppdrag och därmed åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. SwedSec har med hänvisning till denna anmälan begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har vidgått vad som åberopats av institutet och SwedSec.

Överväganden

I institutets interna regelverk anges under vilka förutsättningar anställda får åta sig externa uppdrag. Bl.a. föreskrivs att sådana uppdrag skall skriftligen godkännas av bolaget innan den anställde åtar sig uppdraget. Det framgår av utredningen att licenshavaren åtagit sig sju externa styrelseuppdrag utan att inhämta bolagets förhandsgodkännande.

Licenshavaren har i ärendet uppgett: Han åtog sig uppdraget som verkställande direktör för maximalt fem år och anmälde våren 2007 att han avsåg att lämna det uppdraget. Han ställde dock upp på önskemål från bolaget att stanna kvar som verkställande direktör tills en efterträdare utsetts. Han kände dock att han mentalt lämnade bolaget vid denna tid. När så erbjudandena om styrelseuppdrag kom, tänkte han olyckligtvis inte på att han alltjämt var bunden vid bolagets interna regelverk.

Disciplinnämnden finner klarlagt att licenshavaren åsidosatt det aktuella regelverket men anser omständigheterna förmildrande. Liksom SwedSec finner nämnden att påföljden kan stanna vid en erinran.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%