Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2010:8

(2010-09-20)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som aktieanalytiker vid ett av SwedSecs anslutna företag. Han är innehavare av aktiv licens hos SwedSec.

Företaget har anmält att Licenshavaren vid två tillfällen har åsidosatt företagets regler för aktieanalytikers egna värdepappersaffärer. Licenshavaren har inte låtit sig avhöra hos nämnden.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Av handlingarna framgår att företaget i sin instruktion för aktieanalytiker har antagit regler som innebär att en aktieanalytiker inte för egen räkning får handla med aktier omedelbart efter det att en analys med rekommendationsförändring avseende sådana aktier har publicerats. Dessa regler utgör ett komplement till Svenska Fondhandlareföreningens regler i samma ämne.

Det är klarlagt att Licenshavaren vid två tillfällen – i oktober 2008 och i maj 2010 – har köpt aktier i strid med företagets nyssnämnda regler för begränsade belopp (det senaste tillfället ca 30.000 kr).

Disciplinnämnden noterar att Licenshavaren vid båda de aktuella tillfällena själv anmälde det inträffade till företagets compliance-funktion och att det inte har påståtts att hans handlande har lett till någon skada. Med hänsyn härtill och till att affärerna var av relativt obetydlig storlek får försummelserna bedömas som ringa. Påföljden bör stanna vid en erinran (jfr nämndens beslut 2009:2).

Disciplinnämnden meddelar Licenshavaren erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%