Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2011:2

(2011-03-18)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd hos ett av SwedSecs anslutna företag. Han är innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB.

Företaget har anmält att licenshavaren den 4 november 2010 förfalskat en kunds namnteckning på en s.k. skötselfullmakt och att han därefter sänt fullmakten till berörda försäkringsbolag. Med anledning av företagets anmälan har SwedSec hemställt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har inte yttrat sig till disciplinnämnden men det framgår av handlingarna att han medger de faktiska omständigheter som ligger till grund för företagets anmälan.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Licenshavaren, som medgivit att han skrivit under en fullmakt med kundens namn, har berättat följande. Bakgrunden till det inträffade var att han hade tagit över kunder från en tidigare anställd kollega. När han i inledningen av november gick igenom sina kunder trodde han sig upptäcka att en kund som han träffat förut fortfarande låg ”kodad” på hans tidigare kollega. Han hade tidigare tagit emot en fullmakt avseende den kunden och antog att det blivit något fel med faxningen till försäkringsbolaget. I och med att kunden tidigare skrivit under fullmakten ville han inte besvära kunden med detta en gång till. För att ge bästa möjliga service skrev han i stället under en ny fullmakt med kundens namn och faxade på nytt över den till försäkringsbolaget. En vecka senare fick han ett samtal från kunden som undrar över hur han fått denna fullmakt. Det visade sig då att han tagit fel på kund. Det var en annan kund med ett snarlikt namn som han hade träffat tidigare och som lämnat honom fullmakt. När han väl fick reda på misstaget återkallade han omedelbart fullmakten och informerade ledningen om händelsen. Kunden har inte drabbats av någon ekonomisk skada och avsikten var enbart att kunna ge service till kunden. Han ångrar i högsta grad det inträffade.

Företaget har upplyst att licenshavaren har varit aktiv som försäkringsförmedlare sedan maj 2008 hos företaget och under sin anställning inte tidigare gjort sig skyldig till några andra fel. Han är för övrigt en av företagets främsta och mest uppskattade medarbetare, av både kunder, kollegor och ledning.

Anledning saknas att betvivla de uppgifter som licenshavaren har lämnat i ärendet. Disciplinnämnden utgår alltså från att licenshavaren trott sig redan ha erhållit en skriftlig fullmakt från den ifrågavarande kunden när han skrev kundens namn på den nya fullmakten. Som disciplinnämnden i ett tidigare ärende har framhållit (se nämndens beslut 2010:1) bör det emellertid inom ramen för den licensierade verksamheten inte förekomma att någon anställd undertecknar handlingar med kundens namn. Licenshavarens handlande var därför oacceptabelt.

Liksom SwedSec väger disciplinnämnden in i bedömningen att licenshavaren själv informerat ledningen om det inträffade, att det rört sig om endast ett tillfälle och att kunden inte orsakats någon ekonomisk skada av det inträffade. Påföljden bör därför kunna stanna vid en varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%