Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2011:3

(2011-04-12)

Bakgrund

Licenshavaren, var vid den i detta ärende aktuella tiden anställd som rådgivare i ett av SwedSecs anslutna företag och var sedan den 13 juli 2010 innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Hans licens är numera vilande.

Av företagets instruktion för egna och närståendes värdepappersaffärer framgår att anställda som i likhet med vad fallet var för licenshavaren omfattas av anmälningsplikt inte får sälja finansiella instrument eller på annat sätt säkerställa vinst av sådana instrument, om de innehafts under kortare tid än en månad (enmånadsregeln). Dessa regler grundar sig i allt väsentligt på Svenska Fondhandlareföreningens motsvarande regler.

Företaget har anmält att det vid kontroller visat sig att licenshavaren vid nio tillfällen åsidosatt enmånadsregeln genom att sälja finansiella instrument som innehafts kortare tid än en månad. Licenshavaren har inte yttrat sig till disciplinnämnden, men han har vid ärendets förberedande behandling medgett de faktiska omständigheter som ligger till grund för företagets anmälan. Det är emellertid klarlagt att fem av de aktuella försäljningarna ägde rum innan licenshavaren licensierades av SwedSec.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Handlingarna i ärendet visar att licenshavaren under den tid han varit innehavare av aktiv licens hos SwedSec vid fyra tillfällen överträtt enmånadsregeln. Anledning saknas att betvivla att detta, som licenshavaren uppgett, sammanhängt delvis med slarv och delvis med en missuppfattning av uppgifter som lämnats av företagets com­pli­ance-funktion.

För det inträffade bör licenshavaren meddelas varning

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%