Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2013:5

(2013-08-14)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som rådgivare inom en private bankingenhet hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”) och innehavare av aktiv licens hos SwedSec.

Företaget har anmält till SwedSec att licenshavaren har överträtt företagets interna regler rörande värdepappersaffärer gjorda för egen räkning. Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I företagets ”Riktlinjer för affärer gjorda för egen räkning” anges att den anställde omedelbart ska anmäla varje ändring i sitt eget och närståendes innehav av finansiella instrument om inte en undantagssituation enligt reglerna föreligger. Med omedelbart menas i praxis fem bankdagar. Riktlinjerna överensstämmer med de regler som har antagits av Svenska Fondhandlareföreningen.

Av utredningen framgår att licenshavaren under åren 2010–2013 vid 22 tillfällen anmält förändringar beträffande sitt innehav av finansiella instrument först efter flera månader, vilket innebär att han överträtt företagets riktlinjer. För detta bör varning meddelas honom.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%