Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2013:12

(2013-11-14)

Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd på ett kundcenter hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och innehavare av aktiv licens hos SwedSec sedan den 2 maj 2013. Hans arbetsuppgifter har omfattat bl.a. privatekonomisk rådgivning och förmedling av försäkringar. Hans licens är numera vilande.

Företaget har underrättat SwedSec om att licenshavaren polisanmälts för förskingring av kundmedel.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavarens licens återkallas.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Enligt företagets anmälan till SwedSec har förskingringen skett genom överföringar från kunders konton till licenshavarens egna konton. Transaktionerna har genomförts under perioden den 7 februari 2013 till den 5 juni 2013 och ca 20 kunder är drabbade. Två av transaktionerna är genomförda när licenshavaren var licenshavare. Dessa transaktioner genomfördes den 22 maj och den 5 juni med beloppen 5.000 kr respektive 3.000 kr. Företaget har ersatt de drabbade kunderna och företagets ersättningskrav på licenshavaren uppgår för tillfället till 230.250 kr. Licenshavaren har erkänt vad som lagts honom till last. Han har avslutat sin anställning hos företaget.

Licenshavaren har inte låtit höra av sig vare sig under ärendets förberedande behandling hos SwedSec eller till disciplinnämnden. Nämnden utgår från de uppgifter som har lämnats i företagets anmälan.

Det står alltså klart att licenshavaren, sedan han blivit licenshavare, vid två tillfällen olovligen har genomfört överföringar av sammanlagt 8.000 kr från kunders konton till sina egna konton.

Förfarandet strider både mot lag och mot företagets regler. Licenshavaren har allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Hans licens bör därför återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%