Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2013:13

(2013-12-09)

Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd som chef för kredithandläggare och rådgivare hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och innehavare av aktiv licens hos SwedSec. Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren agerat i strid med företagets instruktioner gällande kassahantering samt attest och utanordning.

Sedan SwedSec på anförda skäl avstått från att föra vidare vissa delar av företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren skall meddelas erinran på grund av att han mottagit och lagt in sin mosters ansökan i företagets kreditsystem.

Licenshavaren har yttrat sig i ärendet.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I företagets Instruktion för attest och utanordning föreskrivs att en handläggare inte får registrera sig själv eller närstående inom ramen för bankrörelsens kreditberedningssystem.

I ärendet är klarlagt att licenshavaren vid två tillfällen mottagit och lagt in en kreditansökan för en mosters ansökan i företagets system. Licenshavaren har inte bestritt att hans moster varit att betrakta som närstående.

För det inträffade bör licenshavaren meddelas erinran.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%