Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2014:13

(2014-09-23)

Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd som rådgivare hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och är innehavare av aktiv licens.

Företaget har anmält att licenshavaren överträtt SwedSecs regelverk.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig till disciplinnämnden men har inte hörts av.

Överväganden

I ärendet är klarlagt att licenshavaren hade kommit överens med en person om att köpa en väska för 2.000 kr. Den 22 maj 2014 satte licenshavaren in 2.000 kr på säljarens konto i företaget. På kvällen samma dag hade hon sms-kontakt med personen och fick en känsla av att allt inte stod rätt till. Säljaren hade lovat att skicka väskan samma dag och att även meddela postens referensnummer för den skickade försändelsen, vilket inte gjordes. Den 23 maj 2014, tog licenshavaren ut 2.000 kr från säljarens konto. Natten mellan den 25 och 26 maj 2014 fick licenshavaren ett sms från säljaren med information om att väskan var skickad samt uppgift om postens referensnummer. Morgonen därpå, dvs. den 26 maj 2014 satte licenshavaren åter in 2.000 kr på säljarens konto. Samma dag besökte säljaren ett kontor till företaget och reklamerade ett uttag från sitt konto. Uttaget visade sig vara det uttag som licenshavaren gjort den 23 maj 2014.

Företaget har uppgett att licenshavaren hos företaget erkänt vad som lagts henne till last. Företaget upplever licenshavaren som en duktig och pålitlig medarbetare och ser agerandet som en engångsföreteelse, varför påföljden inom företaget har stannat vid en skriftlig varning.

Disciplinnämnden konstaterar att licenshavarens uttag från kundens konto innebar ett allvarligt behörighetsöverskridande och dessutom stred mot företagets regler om hur egna affärstransaktioner får genomföras. Disciplinpåföljden bör dock kunna stanna vid varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%