Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2014:19

(2014-12-23)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som rådgivare hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och är innehavare av aktiv licens.

Företaget har anmält att licenshavaren har utfört ett betalningsuppdrag som beordrats via epost i strid med företagets regler om informationssäkerhet.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har medgett de faktiska omständigheter som ligger till grund för företagets anmälan.

Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

I ärendet är klarlagt att licenshavaren den 7 juli 2014 mottog ett e-postmeddelande från en kunds e-postadress med uppdrag att verkställa en utlandsbetalning på 50.000 SEK. Kunden hade tidigare meddelat att hon hade drabbats av en allvarlig sjukdom. Licenshavaren försökte ringa kunden men fick inget svar och bad via e-post kunden att ringa. Som svar fick hon ett meddelande att kunden låg på sjukhus och bara hade tillgång till sin dator. Hon ville hjälpa kunden och visste att det var farligt för denna att bli stressad, så hon genomförde betalningen.

Av handlingarna framgår vidare att det när kundens make, som är medkontohavare till det aktuella kontot, några dagar senare fick ett kvitto på betalningen uppdagades att epostmeddelandet var falskt. Företaget har ersatt kunden med det förlorade beloppet.

Av företagets interna regler framgår att anställda i företaget inte får ta emot uppdrag från en kund att flytta pengar från kundens konto baserat på oskyddad e-post och inte heller skicka kundinformation via oskyddad e-post.

Disciplinnämnden konstaterar att licenshavaren har blivit utsatt för ett ovanligt kvalificerat bedrägeri. Det finns ingen anledning att anta något annat än att hon har velat hjälpa den aktuella kunden i en som hon uppfattade det besvärlig situation. Det går emellertid inte att komma ifrån att licenshavaren överträtt en tydlig regel. Utbetalningen har lett till skada för kunden som ersatts av företaget. Disciplinnämnden har i tidigare beslut i liknande ärenden meddelat licenshavarna varning (se nämndens beslut 2013:14 och 2014:16). Nämnden anser det ofrånkomligt att även licenshavaren meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%