Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2015:21

(2015-12-14)

Bakgrund

Licenshavaren är anställd som rådgivare på ett företagskontor hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och är innehavare av aktiv licens.

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot banksekretessen genom att röja kundinformation till sin hustru.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har bekräftat de faktiska uppgifter som företaget har lämnat.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Av företagets och licenshavarens egna uppgifter framgår att licenshavaren under flera år hjälpt sin frus syster som haft personliga och ekonomiska problem och att han bl.a. hade haft ett bankkonto gemensamt med henne. I samband med att detta skulle avvecklas sökte han efter svägerskans adress i företagets interna kundregister, och han kom då att se att hennes äventyrliga ekonomiska beteende hade fortsatt. Den informationen lämnade han till sin fru, som i sin tur konfronterade sin syster med informationen. Sedan svägerskan i brev till licenshavaren påpekat att han brutit mot banksekretessen anmälde han det inträffade för företaget.

Disciplinnämnden konstaterar att licenshavaren åsidosatt banksekretessen, som är en viktig och grundläggande princip. Trots att det finns vissa förmildrande omständigheter anser disciplinnämnden ofrånkomligt att han meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%