SwedSec Licensiering

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden.

SwedSec utfärdar även regelverk som anslutna företag förbinder sig att följa. Regelöverträdelser kan leda till disciplinärt förfarande. För detta finns en oberoende disciplinnämnd.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002