SwedSec Licensiering

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden.

SwedSec utfärdar även regelverk som anslutna företag förbinder sig att följa. Regelöverträdelser kan leda till disciplinärt förfarande. För detta finns en oberoende disciplinnämnd.

SwedSec Licensiering