2020-06-23

BFN publicerar allmänt råd om corona

Bokföringsnämnden har publicerat ett nytt allmänt råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Det allmänna rådet har retroaktiv verkan och får tillämpas på räkenskapsperioder som avslutas den 31 mars eller senare.

Det nya allmänna rådet behandlar rabatter på hyra och leasingavgifter, både givna och mottagna. Rådet kan tillämpas av både K2- och K3-företag för såväl årsredovisning som årsbokslut och det ska upplysas om i årsredovisningen om det nya rådet tillämpas. Följdändringar har även skett i K2- och K3-regelverken liksom i det för K2- och K3-företag gemensamma regelverket för årsbokslut.

Du hittar det nya allmänna rådet här
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.