Redovisning

För dig som jobbar med redovisning

FAR Online är ett helhetsverktyg för dig som jobbar med redovisning. Du får tillgång till hela den goda redovisningsseden, så som den uttrycks genom lagar, förordningar, allmänna råd och inte minst självregleringen från FAR.

Sanoma Utbildnings Rättserie

Samtliga av de populära verken i Sanoma Utbildnings Rättserie ingår nu i FAR Online. Under Rättserien hittar du ett enkelt system för att söka eller bläddra bland Rättseriens termer. Du hittar allt från Redovisa Rätt, Rätt Moms, Rätt Skatt, Rätt Lön, Rätt Arbetsrätt och Rätt Bolagsrätt.

IFRS

Med FAR Online får du tillgång till den enda konsoliderade versionen av IFRS på svenska, så att du snabbt och enkelt har tillgång till hela regelverket, inklusive gällande EU-bestämmelser, med ett par enkla klick.

Bokföringsnämndens K-regelverk

K-regelverken finns såklart enkelt tillgängliga i FAR Online. Dessutom finns alla FAR:s rekommendationer och uttalanden kopplade till dessa regelverk samlade tillsammans med regelverken, vilket du inte hittar någon annanstans.