Revision

För dig som jobbar med revision

Jobbar du med revision är FAR Online helhetsverktyget för dig. Du får tillgång till det samlade regelverket för revisorer och revisionsföretag. Vår tjänst innehåller alla lagar och förordningar på området, ISA, FAR:s rekommendationer och uttalanden samt Revisorsinspektionens regler.

Revisorsinspektionens disciplinbeslut och förhandsbesked

Vi samlar alla Revisorsinspektionens disciplinbeslut och förhandsbesked i tjänsten så att du enkelt kan bläddra eller söka i dem. FAR kommenterar också många av besluten och självklart finns dessa kommentarer tillgängliga i FAR Online.

Mallar och checklistor

För att underlätta ditt dagliga arbete har vi skapat ett antal mallar och checklistor för dig. Här hittar du mallar och checklistor för revision – inklusive revisionsrapporter på engelska – men också för redovisning, uppdragsbrev, allmänna villkor och IT-revision.