K

K1 K1-företag K2 K2-företag K3 K3-företag K4 K4-företag Kabel-TV Kaffe/te och kaka/bulle Kaffeautomat, kaffebryggare Kallelse i börsbolag Kallelse på okända borgenärer Kallelse till bolagsstämma Kallelse till styrelsemöte Kapitalandelslån Kapitalandelslån Kapitalförsäkringar Kapitalrabatter Kapitalskyddsregler Kapitaltillgångar Kapitaltillskott Kapitalvinst/kapitalförlust Kartonger, askar, påsar Kassa Kassaapparat Kassabeteckning Kassaflöden Kassaflödesanalys Kassagenererande enhet Kassakvitto Kassalåda Kassarapport, myntautomat Kassaregister - allmänna krav Kassaregister - allmänna krav om användning Kassaregister - allmänt Kassaregister - anmälan Kassaregister - ansökan om undantag från skyldighet Kassaregister - bokföringstidpunkt Kassaregister - ej tillåtna funktioner Kassaregister - föreläggande och tillsyn Kassaregister - kontrollbesök och kontrollavgift Kassaregister - registrering av försäljning etc. Kassaregister - skyldighet att använda Kassaregister - tvingande funktioner Kassaregisternummer Kassasystem Kassaterminal Kataloger, prislistor, program Kemikalieskatt Kick-off Kilometerskatt Klander Klientmedel/redovisningsmedel Kollektiv firmateckning Kombination Kommanditbolag Kommanditbolag Kommanditdelägare Kommission/konsignation Kommunala bolag Kompanjonavtal Kompanjonavtal Kompanjonkonflikter Kompetens Komplementär Komponentavskrivning Koncern Koncern Koncernbidrag Koncernbidrag Koncernchef Koncernföretag Koncernföretag Koncernkonto Koncernredovisning Koncernvärdemetoden Koncessioner Konferenser/konferensresor Konkurs Konkursansökan Konkursboets egendom Konkursförvaltare Konkurskostnader Konsignation Konsortialavtal Konst Konstituerande möte Konsultarvoden Kontaktlinser Kontanta in- och utbetalningar Kontantemission Kontanter Kontantfaktura Kontantfusion Kontantförsäljning Kontantinköp Kontantmetoden Kontokort Kontokortsavgifter Kontokortsförsäljning Kontokortsinköp Kontokortsterminal Kontoplan Kontorsinredning Kontorskostnader Kontorsmaskiner Kontorsmateriel och trycksaker Kontrakt som verkställs längre fram Kontraktsfordringar Kontraktsränta Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter Kontrollavgift Kontrollbalansräkning Kontrollbalansräkning Kontrollbesök Kontrolldata Kontrollenhet Kontrollkod Kontrollremsa Kontrollstämma Kontrollsystem Kontrolluppgift Konvertering Konverteringsförbehåll Konverteringskurs Konvertibel Konvertibelemission Konvertibla aktier Konvertibla lån och skuldebrev Konvertibla skuldebrev Konvertibler Kopieringskostnader Kortfristiga ersättningar Korttidsinventarier Kost och logi Kostförmån Kostnad Kostnad för sålda varor Kostnadsersättningar Kostnadsföringsmodellen Kostnadskalkyl Kreditavgifter Kreditfaktura Kreditfaktura vid försäljning Kreditfaktura vid inköp Kreditförsäljning Kreditinköp Kreditkort Kreditnota Kreditupplysning K-regelverken Kundfaktura, innehåll Kundfordringar Kundförluster Kupong Kupongbolag Kuponger Kurser/kurslitteratur Kursförluster/kursvinster Kurtage Kvalificerad bolagsbildning Kvalificerad majoritet Kvalificerad revisor Kvalitativa egenskaper i årsredovisningen Kvittningsemission Kvittningsförbud Kvittningsförbudet Kvitto Kvittodata Kvittokontrolldata Kvittokopia Kvittotyp Kvorumregler Kvotvärde Kvotvärdeskurs Kyl/frys, diskmaskin Köksmaskiner, köksutrustning Köp av egna aktier Köp av egna konvertibler och teckningsoptioner Köpta tjänster Körkort